Hyppää sisältöön

Kirjallisuuslähtöisen sanataiteen rooli kulttuuriopetuksessa: pitkäjännitteisellä
työllä kohti kestäviä rakenteita

Sanataide on luovaa kielellistä ilmaisua, lukemista, kirjottamista, kertomista, kuuntelemista, keskustelua ja leikkiä. Sanataidekasvatuksen perustavoitteita on itseilmaisun, mielikuvittelun ja ajattelun taitojen kehittäminen. Yksilöllisten tavoitteiden lisäksi sanataidekasvatuksen tavoitteena on kasvattaa taiteen tekijöitä ja kokijoita: lukijoita, kirjoittajia, kulttuuriyleisöjä sekä taidekasvattajia ja muita kulttuurialan ammattilaisia.

Sanataiteella on paikkansa myös perusopetuksessa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen osa-alueena niin ylä- kuin alakoulussakin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sanataide mainitaan yhtenä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen keskeisenä kulttuurisisältönä kaikkien vuosiluokkien kohdalla.

Luku- ja kirjoitustaitojen merkitystä kaiken oppimisen kivijalkana ei voi vähätellä.

Suuremmassa mittakaavassa näiden taitojen merkitys on sidoksissa myös tasa-arvoiseen ja demokraattiseen yhteiskuntaan. Luku- ja kirjoitustaidot ovat elämäntaitoja, mutta ne myös avaavat mahdollisuuden kokea, ymmärtää, tuntea ja levätä fiktiivisten tekstien äärellä sekä toimia ja vaikuttaa aktiivisesti.

Sanataidekasvatuksessa lukemisesta ja kirjoittamisesta tulee yhteistä ja näkyvää. Runoleikit, kirjojen ääneen lukeminen, yhteinen kerronta ja jakaminen ravitsevat maaperää, jossa sanataide voi kasvaa yksilön omaksi, mutta myös yhteisön yhteiseksi aarteeksi. Sanataiteessa on tärkeää luoda ilmapiiriä, jossa jokainen saa osallistua omalla tavallaan, tuntea yhteenkuuluvuutta, tulla hyväksytyksi ja kuulluksi. Sanataiteen empaattinen, luova ja hyväksyvä ihmiskäsitys edistää sen leviämistä myös laajemmin.

Tavoitteena tavoittaa kokonaisia ikäryhmiä

Sanataidetyöllä on pitkä historia Oulussa ja se näkyy laajasti myös kaupungin kulttuuriopetussuunnitelmassa. Kulttuuripolun tavoitteena on luoda kouluihin kulttuurikasvatussisältöjä, jotka kattavat kaikki luokka-asteet. Kokonaisen ikäryhmän tavoittaminen erilaisin, vaihtelevin taidesisällöin mahdollistaa tasa-arvoisen kulttuuriopetuksen toteutumisen. Tällaisia, kokonaisen ikäryhmän tavoittamiseen pyrkiviä sanataiteen sisältöjä ja toimintamalleja on kehitetty erilaisten hankkeiden mahdollistamana sekä jo vuosien ajan Oulun lastenkulttuurikeskuksen perustyössä.

Lukulumoa ja kirjavimmaa -hankkeessa (OKM 2020–2022) sanataidejaksoja vietiin laajasti päiväkoteihin ja kouluihin. Lapset saivat pitkäkestoisen jakson elämyksellistä ja kirjallisuuslähtöistä sanataidekasvatusta osaksi arkeaan. Lapsille tarjotun taidekasvatussisällön kanssa samaan aikaan pyrittiin istuttamaan ja juurruttamaan kirjallisuus- ja sanataidepedagogisia työtapoja kasvattajien ammatilliseen repertuaariin. Kokonaisia ikäryhmiä tavoittavat Oulussa myös kiertävät sanataiteen aarrearkut: Tarinoiden talo esiopetusikäisille sekä Metsä – sanataiteen aarrearkku perusopetuksen 4.-luokkalaisille.

Kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteena on konkreettisten sanataidesisältöjen lisäksi tutustuttaa oppilaita oman alueensa kulttuurilaitoksiin ja -toimijoihin. Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikot kutsuu ryhmiä keväisin maksuttomille näyttelykierroksille ja sanataidetyöpajoihin. Festivaalin vuosittain vaihtuvissa kirjallisuuslähtöisessä, elämyksellisessä näyttelymaailmassa sekä muissa sisällöissä näkyy useiden ammattilaisten kädenjälki.

Sanataidetyöpajat räätälöidään erilaisten ryhmien tarpeisiin, jolloin kosketuspintoja ja elämyksellisiä elementtejä löytyy saman näyttelyn sisältä varhaiskasvatusikäisistä aina toisen asteen opiskelijoihin saakka.

Lumottujen sanojen aikaan myös kirjallisuuslähtöisen sanataiteen materiaalipankki Kisama täydentyy festivaalin teemakirjoihin liittyvillä sanataidetehtävillä. Tehtävät ovat hyödynnettävissä maksutta koulu- ja päiväkotiryhmissä ennen vierailua tai vierailun jälkeen. Laajaa, vuodesta 2010 alkaen koottua sanataidemateriaalia voi hyödyntää opetuksessa ihan sellaisenaan – valtakunnallisestikin.

Kulttuurin kertaelämyksistä kohti kestäviä rakenteita

Valveen sanataidekoulun taidekasvatusideologia pohjautuu elämykselliseen ja kokemukselliseen oppimiseen sekä kirjallisuuslähtöiseen sanataiteeseen. Luku- ja kirjoitustaitoja ei käsitetä sanataiteessa vain mekaanisina taitoina, joita harjoitellaan, vaan kieli on itseilmaisun ja mielikuvittelun väline. Myös taiteen tekemisen ja kokemisen itsearvoinen merkitys on tärkeä.

Kestolla, laadulla ja laajuudella pyritään luomaan jatkumoa, jossa vierailevan taidekasvattajan tuomat sisällöt tai kasvattajille suunnatuissa erityiskoulutuksissa saadut taidot eivät ole kertakäyttöisiä, vaan parhaimmillaan jatkavat kasvamista vierailun tai projektin jälkeenkin osana ryhmän arkea.

Kun kulttuuriopetussuunnitelman tienviitoiksi otetaan vuosittain kiinteäksi yhteistyökumppaniksi vierailevat taidekasvattajat, täydennyskoulutukset, kirjaston ammattitaito, valmiit materiaalit, mahdolliset taiteilijavieraat sekä taidelaitos- ja kulttuuritapahtumavierailut, on opettajilla mahdollisuus kulkea kulttuuripolkua oppilaidensa rinnalla vahvistaen ja kehittäen myös omaa kulttuuriopetuksen osaamistaan.

Kirjoittajat

Ainokaisa Veteläinen, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, sanataideopettaja, Valveen sanataidekoulu sekä Lukemisen supervoimaa -hanke

Anna-Leena Jurkkala, taito- ja taidepainotteinen luokanopettaja, sanataideopettaja, Valveen sanataidekoulu sekä Lukemisen supervoimaa -hanke

Liitteet:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 104; 160; 287–289

Oulun kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma

Tarinoiden talo – sanataiteen aarrearkku

Metsä – sanataiteen aarrearkku

Lumotut sanat – Lasten ja nuorten sanataideviikot Oulussa

Kirjallisuuslähtöisen sanataiteen materiaalipankki Kisama

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.