Hyppää sisältöön

Kulttuurikasvatussuunnitelma ja lasten ääni

Kulttuurikasvatussuunnitelman kehittämisessä keskeistä on lasten osallistaminen. Hailuodossa lasten toiveet kerättiin talteen helpolla kouluarkeen sopivalla menetelmällä.

Hailuodon kunnassa päivitetään parhaillaan lastenkulttuurikasvatussuunnitelmaa. Suunnitelman kehittämistyö käynnistyi kunnassamme maaliskuussa 2022 työryhmän kokoamisena, johon kuuluu muun muassa päiväkodin, koulun, kulttuurin ja järjestöjen edustajia.

Hailuodon kunta valittiin tänä vuonna mukaan LIVE-hankkeeseen, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Teatterikeskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Tanssin tiedotuskeskuksen ja Konserttikeskuksen yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää lapsille suunnatun esitystoiminnan saavutettavuutta. Live-hankkeen myötä Hailuodon kunta sai suunnitelman tekoon asiantuntijakoulutusta Suomen kulttuuriperintökasvatusseuran erityisasiantuntijalta työpajan muodossa sekä maksutta kaksi Red Nose Companyn -esitystä koululaisille. Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittämisessä olemme pitäneet tärkeänä kuulla myös lasten mielipidettä.

Matalan kynnyksen osallistamista kouluarjessa

Lasten osallisuuden vahvistamiseksi osana kulttuurikasvatussuunnitelman tekoa toteutimme koululaisille kyselyn toukokuussa 2022. Koska opettajat ovat kiireisiä työarjessaan, halusimme keksiä osallistamismenetelmän, joka ei lisätyöllistä opettajia ja on helppo toteuttaa koulun arjessa.

Kyselyä varten Hailuodon kunnan kulttuuripuoli laati oppilaita varten A4 -muistilistan, johon oli kirjattu ylös mitä kaikkea taide on. Listassa oli luetteloitu esittävien taiteiden, teatteritaiteiden, kirjallisuuden, sävel- ja elokuvataiteen lajit. Listan lisäksi kirjoitimme jokaiselle vuosiluokalle fläppitaululle valmiin otsikkokysymyksen: Millaisia taide- ja kulttuuritapahtumia toivot saareen?

Toimitimme fläppipaperit kysymyksineen luokanopettajille, jotka saivat oman aikataulun mukaan valita kyselylle sopivan ajankohdan. Pienimpien lasten kohdalla opettajia neuvottiin tarkentamaan kysymystä ikäryhmään sopivaksi. Toteutustapoja oli lopulta erilaisia. Osassa luokista fläppipaperi teipattiin seinälle, johon oppilaat saivat viikon ajan lisätä toiveita ja toisissa luokissa kyselyä kierrätettiin oppitunnin alussa pulpetista pulpettiin.

Sirkusta ja Maustetyttöjä

Lopuksi kulttuurisihteeri laati opettajien palauttamista ja täyteen kirjoitetuista fläppipapereista koosteen lasten toiveista ikäluokittain. Toiveet olivat monipuolisia. Esille nousi laajempia toiveita taidelajeittain, mutta myös yksityiskohtaisia toiveita esimerkiksi live-keikoista, kuten Blind Chanel ja Maustetytöt.

Oppilaat toivoivat muun muassa nukketeatteria, kuorotoimintaa, sirkusta, kirjanäyttelyä, yökoulua ja hiihtomaajoukkueen vierailua. Lisäksi jokaisen vuosiluokan fläppitaulussa oli mainittu useampi tubettaja. Hyödynnämme toivelistaa ohjaavana ja inspiraationa antavana työkaluna mietittäessä kulttuuriohjelmaa lapsille. Menetelmä on helppo toteuttaa vuosittain ja kysymyksiä vaihdellen.

Kirjoittaja

Sanna Roukala, kulttuurisihteeri

Hailuodon kunta

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.