Hyppää sisältöön

Taidetestaajat osana kulttuurikasvatussuunnitelmia

Taidetestaajat on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoima valtakunnallinen taidekasvatusohjelma, joka tarjoaa kunnille valmiin konseptin ja resurssin kahdeksasluokkalaisten sisällöksi kulttuurikasvatussuunnitelmiin.

Taidetestaajat-toimintaan ilmoittautuneiden koulujen kahdeksasluokkalaisille sekä heidän opettajilleen tarjotaan pääsyliput ja kuljetukset esimerkiksi oopperaan, teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn. Toimintaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Taidetestaajissa kaikki osallistumisen esteet pyritään poistamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi liikuntarajoitteista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta.

Taidevierailujen ja matkojen käytännön koordinointi hoituu Taidetestaajien valtakunnallisen koordinaatiotiimin toimesta. Koulujen ilmoittautuminen tapahtuu aina edellisen lukuvuoden tammi-helmikuussa yläkoulujen nimeämien Taidetestaajat-yhteyshenkilöiden toimesta (usein taideaineen opettaja, luokka-astevastaava, koulusihteeri tai rehtori). Jo lukuvuodesta 2017–18 lähtien lähes kaikki Suomen yläkoulut ovat ilmoittautuneet mukaan Taidetestaajat-toimintaan.

Taidetestaajat-vierailut sopivat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja mahdollistavat kouluille muun muassa useiden oppiaineiden taidepainotteisen yhteistyön sekä tarjoavat uusia oppimisympäristöjä koulurakennuksen ulkopuolella. Monissa kulttuurikasvatussuunnitelmissa Taidetestaajat-vierailu onkin ainoa oman kunnan ulkopuolelle ja ns. suureen taidelaitokseen suuntautuva matka. Kahdeksasluokkalainen nuori pääsee näin laajentamaan elinpiiriään.

Taidetestaajien ohjelmasisällöt valitaan niin, että korkealaatuinen taidesisältö on nuorille sopivaa – tarpeeksi haastavaa, mutta nuorille tarttumapintaa tarjoavaa. Vierailuihin liittyy myös elämystä syventävää ennakko- ja jälkityöskentelyä, jonka puitteissa oppilaat pääsevät esimerkiksi tutustumaan tarkemmin kyseiseen taidemuotoon sekä taiteilijoihin taide-elämysten takana. Näiden avulla voidaan monenlaisista taidesisällöistä tehdä nuorille lähestyttävämpiä. Opettajilla on kasvatuksen asiantuntijoina merkittävä rooli oppilaiden kannustamisessa uusiin kokemuksiin ja ennakkoluulojen hälventämisessä.

Taidevierailujen jälkeen nuorilla on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan, oivalluksiaan ja mielipiteitään heitä varten luodulla selainpohjaisella arviointisovelluksella. Nuorten antamat arviot tulevat kaikkien tarkasteltaviksi Taidetestaajien verkkosivuille, ja niitä käytetään tulevaisuuden Taidetestaajat-ohjelmasisältöjen kehittämiseksi. Näin jokainen Suomen kahdeksasluokkalainen voi ottaa osaa tulevaisuuden kulttuuripalveluiden kehittämiseen koko maassa. Parhaassa tapauksessa oppilaat ovat saaneet jo ennen kahdeksatta luokkaa kehittää kulttuurikompetenssiaan kunnan tai kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti, ja osaavat antaa rakentavaa palautetta.

Joissain tapauksissa Taidetestaajat-toiminta ja paikalliset kulttuurikasvatusohjelmat tekevät yhteistyötä yhdistäen resurssinsa. Esimerkiksi Tampereen kaupungin Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelmassa kahdeksasluokkalaiset osallistuvat Taidetestaajat-vierailulle ja Taidekaari tuottaa juuri tähän vierailuun liittyvän työpajan syventämään oppilaiden kokemusta entisestään.

Taidetestaajat-toiminnan tavoitteena on purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina sekä tarjota nuorille ikimuistoisia taidekokemuksia ja tilaisuuksia harjoitella oman mielipiteen muodostamista ja perustelemista. Lisätietoja toiminnasta sekä ilmoittautumisesta mukaan löydät osoitteesta taidetestaajat.fi.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.