Hyppää sisältöön

Hartolan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma

Monipuoliset kulttuurikasvatussuunnitelmat konsertteineen, esityksineen ja kulttuurivierailuineen ovat luomassa esi- ja perusopetuksen piirissä oleville lapsille ja nuorille taitoja, kokemuksia ja innostusta. Hartolan ja Juvan kuntien tilaamassa kulttuurikasvatussuunnitelmien kehitystyössä selvitettiin, minkälaiset suunnitelmat halutaan paikkakunnille, ja mitä konkreettisella tasolla tulee tapahtua, että toimivat kulttuurikasvatussuunnitelmat saadaan luoduksi. Muotoiluajattelulla kulttuurikasvatussuunnitelmia tuotteistettiin käyttäjälähtöisesti ja palvelumuotoilun avulla prosessien kuvaamiseen saatiin tuoretta näkökulmaa.

Opinnäytetyön tutkijatriangulaation muodostivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kulttuurihyvinvoinnin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat: Hartolan kunnan vapaa-aikapäällikkö Anna-Maija Muurinen ja Juvan kunnan kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori Johanna Kuusisto. Toimivan yhteistyörakenteen luominen kulttuurikasvatussuunnitelmien ympärille on edellyttänyt kunnissa sivistyspalveluiden sitoutumista ja yhteistyötä. Kulttuurikasvatussuunnitelmien yhteiskehittäminen tapahtui Hartolan ja Juvan kuntien kulttuuripalveluiden, esi- ja perusopetuksen, kirjaston sekä eri kulttuuritoimijoiden moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa.

Kulttuurikasvatussuunnitelmat pohjaavat opetussuunnitelmien arvopohjiin ja tavoitteisiin, ja niiden välityksellä taide tukee entistä vahvemmin laaja-alaisen oppimisen tavoitteita. Kehitystyön tuloksena syntyneet kymmenvuotiset kulttuurikasvatussuunnitelmapolut on vahvistettu keväällä 2022 rakenteellisiksi osiksi kuntien esi- ja perusopetuksen toimintaa ja täysipainoisesti ne ovat käytössä lukuvuoden 2022–2023 alusta alkaen. Päivittäen kulttuurikasvatussuunnitelmat pysyvät ajanmukaisina ja ovat jatkossakin tarjoamassa erilaisten ilmiöiden mukaisia kulttuurisisältöjä lapsia ja nuoria kiinnostavalla tavalla.

Voidaanko lasten ja nuorten sanoa olevan sivistyneitä ilman, että ovat peruskoulupolkunsa aikana kertaakaan olleet kulttuurin äärellä vaikkapa kirjastossa, museossa, teatterissa tai taidenäyttelyssä? Kulttuurikasvatussuunnitelmilla varmistetaan se, että jokainen hartolalainen ja juvalainen nuori on peruskoulun päättäessään saanut koulupolkunsa aikana tasa-arvoiset mahdollisuudet tutustua taiteen ja kulttuurin monipuoliseen kenttään, paikalliskulttuuriin sekä perinteisiin.

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla kulttuurikasvatuksesta tulee tavoitteellista ja ennakoitavaa. Suunnitelma on liitetty lukuvuosisuunnitelmiin ja sen sisältö toteuttaa opetussuunnitelmien arvopohjaa, tavoitteita ja sisältöjä hyvinvointia edistäen. Tarkempiin sisältöihin voi tutustua Hartolan ja Juvan kulttuurikasvatussuunnitelmista.

Kunta: Hartola

Asukasluku: 2 575

Tutustu suunnitelmaan

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.