Hyppää sisältöön

Ähtärin kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma KULTTUURIPOLKU

Kulttuuri- kasvatussuunnitelman tavoitteena on taata lapsille ja nuorille vakiintuneet ja tasavertaiset mahdollisuudet kokea taidetta ja kulttuuria.

Kulttuurikasvatussuunnitelma eli lyhyemmin KOPS on suunnitelma siitä, miten Ähtärin kaupungissa toteutetaan kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta. Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee varhaiskasvatuksen, koulujen sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden suunnitelmallista yhteistyötä ja antaa sille jatkuvuutta.

Kulttuurikasvatussuunnitelman kohderyhmiä ovat kaikki Ähtärin lapset ja nuoret varhaiskasvatuksesta lukion loppuun. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla taidetta ja kulttuuria tarjotaan kullekin ikäryhmälle luontevalla tavalla osana varhaiskasvatus- tai koulupäivää. Tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori on varhaiskasvatus- ja koulupolkunsa aikana päässyt osallistumaan monipuolisesti kulttuurin eri alueisiin, tutustunut ähtäriläiseen kulttuuriperintöön ja häntä on näin kannustettu jatkamaan kulttuuristen sisältöjen parissa.

Valmiiden kulttuurisisältöjen kuluttamisen lisäksi tavoitteena on, että kulttuurikasvatus vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta myös kulttuurin rakentajina. Itse luominen sekä yhdessä tuottaminen tai osallistuminen synnyttävät hyvinvointia, kehittävät tunne- ja vuorovaikutustaitoja, vahvistavat yhteisyyden kokemusta sekä auttavat rakentamaan omaa identiteettiä. Osallisuus luo lapselle ja nuorelle valmiuksia hyödyntää omaa paikalliskulttuuriaan sekä vaikuttaa luomalla uutta kulttuuriin.

Osallistuvalle lapselle ja nuorelle kulttuuri on elämyksellisempää ja toiminnallisempaa. Suunnitelmallinen kulttuurin mahdollisuuksien tuominen lähelle lapsen ja nuoren arkielämää parantaa kulttuurin saavutettavuutta.

Ähtärin kulttuurikasvatussuunnitelman on tehnyt Ähtärin kaupungin kulttuuripalvelut yhteistyössä Otson yhtenäiskoulun, Ähtärin lukion, Ähtärin varhaiskasvatuksen ja Ähtärin kaupunginkirjaston kanssa.

Kunta: Ähtärin kaupunki

Asukasluku: 5315

Tutustu suunnitelmaan

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.