Hyppää sisältöön

Unelmien kulttuurikasvatussuunnitelma

Millainen kulttuurikasvatussuunnitelma syntyy, kun antaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kesätyöntekijälle vapaat kädet? Lähdetään katsomaan, mitä kaikkea se pitää sisällään

Laadinta

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa laaditaan kuntatasolla erikseen määrätyssä työryhmässä, jota johtaa kunnan kasvatus- ja opetusjohtaja. Työryhmä sisältää virkahenkilöitä eri kuntaorganisaation osa-alueilta, kuten julkinen perusopetus ja lukio, harrastustoiminta, kulttuuritoiminta ja kaupunginhallitus. Näin laadinta toteutuu monipuolisesti ja siten, että kunnan jokaista osapuolta on kuultu.

Arvot

Suunnitelman pitää heijastaa arvoja, jotka sopivat kunnan yleiseen opetussuunnitelmaan ja yleiseen kuntastrategiaan. Lisäksi sisältöjä toteutettaessa on otettava vahvasti huomioon ajankohtaiset asiat ja ilmiöt, joihin yhteiskunnassa halutaan ja tarvitaan muutosta. Näin pystymme rakentamaan oppilaista aktiivisia maailman kansalaisia kulttuurin avulla. 

Suunnitelman sisällöissä pitää näkyä seuraavat arvot:

 • monikulttuurisuus
 • saavutettavuus
 • ennakkoluulottomuus
 • kulttuuritietämys
 • kulttuurimyönteisyys
 • tasa-arvo
 • yhteiskunnallinen ja globaali osaaminen
 • ympäristöosaaminen ja vihreä elämäntapa

Tavoitteet

Suunnitelman tavoitteet pitää olla kirjattuna ymmärrettävästi sekä yksityiskohtaisesti suunnitelmaan, sillä näin tavoitteiden toteutumista voidaan seurata kuntatasolla. Mikäli tavoitteita ei saavuteta, työryhmän on kokoonnuttava ja pohdittava kasvatussuunnitelman toteuttamista paremmin.

Kulttuurikasvatussuunnitelmamme tavoitteet:

 • kulttuuri-identiteetin muodostaminen
 • yhteisöllisyys kulttuurin välityksellä
 • luovuuden löytäminen ja kannustaminen itseilmaisuun
 • monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja arvostaminen
 • kulttuurin merkityksen ymmärtäminen ja tietämys sen eri osa-alueista
 • kestävä kehitys ja kulttuuriperinnön vaaliminen

Kulttuurikasvatus oppiaineissa

Kouluissa tehtävä kulttuurikasvatus ei saa rajoittua ainoastaan vierailuihin vaan se on sulautettava jatkuvaksi teemaksi jokaiseen oppiaineeseen. Näin oppilas ymmärtää kulttuurin arvon ja tajuaa, että se on osa luonnollista arkea sekä yhtä tärkeä kuin oppaineetkin. 

Kulttuuria käsiteltäisiin oppiaineissa:

Äidinkieli
 • erilaiset leikit ja pelit, yhteisöllisyys, yhteisleikkien kautta taidetta 
 • draama eli näytelmiä = teatteri, ilmaisutaito
 • kirjallisuus, monipuolinen valikoima, monikulttuurisuus eri maiden kirjojen avulla
 • kirjallisuuden kuluttamiseen innostaminen
Matematiikka
 • matematiikan syntymisen tutkiminen; siinä ajan kulttuurissa ongelma -> ratkaisu matematiikasta
 • geometriaa taiteen avulla
Historia ja yhteiskuntaoppi
 • näytelmä entisajan tapahtumista
 • kuvanveisto merkittävistä henkilöistä
 • elokuva Suomen politiikan tämänhetkisestä tilanteesta (huom! opettajan oltava puolueeton)
 • kulttuuriset ajanjaksot kuvittamalla, ei pänttäämällä
 • korkeakulttuurien sijainnit piirtämällä karttaan
Luonnontieteet
 • ympäristötaide
 • luovat ja käsin tehtävät kokeet esim. kemiassa
Liikunta + kielet
 • monikulttuurisuuden korostaminen
 • eri maiden liikuntalajeihin tutustuminen
 • monikulttuuriset tanssit
 • kielissä korostuu monikultturisuus samoin, mutta kieliä pitää opetella ennen kaikkea toiminnallisuuden kautta

Taide- ja kulttuuritarjonta

Mikäli minulla, näin 17-vuotiaalla olisi valtuutus laatia kuntani kulttuurikasvatussuunnitelma, tarjonnan pitäisi olla mahdollisimman monipuolista. Tavoitteenahan on vahvistaa ja luoda kulttuuri-identiteettiä oppilaalle. Jos tarjonta on hyvinkin suppeaa, käsitys taiteesta ja kulttuurista jää hyvinkin kapea-alaiseksi. Sen takia vierailut eri paikkakunnille olisi hyvin tärkeää, mikäli oma kunta on pieni.  

Jos yläasteen oppilaille kunnan palvelut eivät tarjoa enää tarpeeksi korkeatasoista kulttuuritietämystä ja elämystä, isoihin kasvukeskuksiin vierailu on pakollista 7.-, 8.- ja 9. luokkalaisilla.

Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla toteutetut vierailut

Kulttuurikasvatusta toteutetaan joka päivä, mutta osana suunnitelmaa kuuluu myös vierailut erilaisiin taidekohteisiin. Kohteiden päätarkoitus on levittää myönteistä kuvaa kulttuurista, innostaa lasta tutustumaan kulttuurin maailmaan ja tukea oppilasta löytämään sen oman kulttuurimuodon. 

1.LK: nukketeatteria paikallisella esiintymispaikalla tai teatterisalissa, tavoitteena johdattaa kulttuurin maailmaan rennoin ja avartavin keinoin. Nukketeatteri herättää lapsessa tunteita ja ajatuksia - nuket näyttelevät
2.LK: Matkalla maailman ympäri elokuvan teko, kuvallista ilmaisua ja kirjakielen kuvittamista, tutustumista maailman kulttuureihin 
3.LK: Retki kirjastoon, jossa he pääsevät olemaan kirjastonjohtajia. Tutustuminen kirjallisuuteen ja sen hoitamiseen
4.LK: Retki kansallispuistoon, musiikkia luonnon äänillä ja kuvataidetta luonnon antimilla. Ymmärrys, että luonto on taidetta. 
5.LK: Retki sirkukseen, taiteiden ja kulttuurin yhdistyminen ja kulttuurin merkitys sirkuksessa
6.LK: Retki Heurekaan, mutta opetuksen sijaan oppilaat tuottavat erilaisia tuotoksia, mitä näkevät tieteissä. esim. kemian molekyyli → oppilas näkee siinä palloja → tuottaa taideteoksen, jossa kuvattu mitä näkee tieteessä. 
7. LK: Retki konserttiin Tampere-taloon, jossa oppilaat ovat muusikkoja - miten he tuottaisivat musiikkia yleisölle?
8. LK: Retki pelimuseoon, jossa esitellään miten sen aikainen kulttuuri on vaikuttanut pelien syntyyn. Oppilaat saa itse luoda visuaalisen suunnitelman pelille. 
9. LK: Lähdetään Egyptiin olemaan argeologeja, tutkitaan korkeakulttuurin jäännöksiä ja kulttuurituotteita siltä ajalta. Miten ihmiset elivät, mitä konkreettisia asioita korkeakulttuurissa oli?

Kirjoittaja:

Samuel Pulkkinen, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kesätyöntekijä

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.