Hyppää sisältöön

Musiikki osana kulttuurikasvatussuunnitelmia

Musiikki on taiteenlajina hyvin monimuotoinen, ja kulttuurikasvatussuunnitelmien toteutuksessa onkin hyvä huomioida taiteenlajien moninaisuuden lisäksi myös tarjottujen musiikkikokemusten monipuolisuus.

Musiikilla on läpi koko elämän valtava merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Musiikin kuuntelu eri tilanteissa on tärkeää ja merkityksellistä suurimmalle osalle ihmisistä. Musiikkia voi kuunnella ja musiikista voi nauttia helposti arjen keskellä monenlaisissa tilanteissa, se on siis hyvin saavutettava taiteenmuoto kaikille. Kuuntelemamme musiikki on aina myös tärkeä osa sitä, keitä me olemme.

Ihminen alkaa nauttia musiikista jo ollessaan kohdussa äitinsä vatsassa. Ihmiskunta on todistettavasti laulanut ja lorutellut vauvoille joka puolella maailmaa niin kauan kuin ihmiskunnan muisti vaan kantaa taaksepäin.

Tutkimuksien mukaan musiikilla on monenlaisia vaikutuksia aivoterveyteen ja oppimiseen. Musiikin tekemisellä tai kuuntelulla voidaan laskea stressitasoja ja tukea kognitiivisia toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta ja oppimista. Helsingin yliopistossa hiljattain tehdyssä Lukivauva tutkimuksissa saatiin erittäin positiivisia tuloksia siitä, kuinka vauvoille laulaminen tukee lapsen kielellistä kehitystä. 

Musiikin hyvinvointivaikutusten ja sen erityisaseman ihmislajille lisäksi voidaan todeta yksinkertaisesti: musiikki voi tuoda iloa ja terveyttä ihan jokaiselle.

Mitä lisäarvoa on kulttuurikasvatussuunnitelmien musiikkisisällöillä?

Musiikin monipuolisuus taiteenlajina on hyvä ottaa huomioon kulttuurikasvatussuunnitelmien sisällöissä. Parhaimmillaan oppilaat pääsevät kouluaikanaan tutustumaan vaikkapa sinfoniaorkesterin konserttiin, hip hop -konserttiin, kansanmusiikkikonserttiin ja niin edelleen. Ja toki, miksi kulttuurikasvastussuunnitelmaa ei ulotettaisi koko ihmisen elämänkaaren kattavaksi, vauvasta vaariin? Tällöin kulttuurisisältöjä voitaisiin tarjota pedagogisella otteella myös vaikkapa toisella asteella, ikäihmisten palveluasunnoissa ja miksei vaikkapa työpaikoilla.

Erilaisten teemoitettujen konserttien kautta voidaan musiikki sitoa osaksi erilaisia oppimissisältöjä. Uulun toteuttama, kierrätyssoittimin soitettu konsertti tarjoaa mahdollisuuden käsitellä ekologisia kysymyksiä, jonkin maan tai maanosan perinnemusiikkia sisältävä konsertti tarjota katsauksia vieraisiin kulttuureihin tai omaan kulttuurihistoriaan ja niin edelleen. Esimerkiksi Salon kulttuurikasvatussuunnitelma Nappulassa kuudesluokkalaisille toteutetaan konsertteja, joissa on keskiössä ympäristökasvatuksellinen näkökulma. Vaihtuvat Uulun konsertit tuovat kouluihin osallistavia esityksiä, joissa käsitellään esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden kysymyksiä ja kierrättämistä ja jäteteemaa.

Konserttien lisäksi ammattimuusikkojen, -säveltäjien ja -musiikkipedagogien vetämät työpajat tuovat lisämaustetta ja potkua koulun musiikinopetukseen. Muusikoiden vetämissä työpajoissa lapset pääsevät tutustumaan musiikin tekemisen prosesseihin, säveltämään ja sanoittamaan itse lauluja. Muusikot tuovat työpajoihin oman musiikintekijyytensä ja näkökulmansa musiikkiin sekä toimivat innoittajina ja inspiraationa oppilaille ja opettajille.

Musiikin kautta voi opetella ja opettaa monenlaisia asioita. Esimerkiksi Uulun improvisaatiomenetelmiä hyödyntävässä luovassa työpajassa opetellaan musiikin lisäksi paljon elämän monia perustaitoja. Improvisaatioharjoitusta tehdessämme kehitymme kuuntelemaan toisiamme paremmin. Samalla kehitämme rohkeutta esiintyä ja ottaa omaa tilaa sekä tulemme paremmiksi antamaan tilaa myös muille ja muiden ideoille. Kirsikkana kakun päälle improvisoidessa saamme tietysti myös harjoittaa luovuuttamme, olla leikkisiä ja käyttää kekseliäisyyttä. 

Uulu toteuttaa erilaisia työpaja- ja konserttisisältöjä osana kulttuurikasvatussuunnitelmia sekä varhaiskasvatukseen että kouluihin kymmeniin eri kuntiin. Monien kuntien kanssa yhteistyö on vielä alussa, ja toisten kuntien kanssa yhteistyötä on tehty jo vuosia. Pitkäaikaisen kuntakumppanimme Nokian kanssa olemme päätyneet toteuttamaan vuosittain jonkin verran vaihtuvia työpajasisältöjä. Nokian kanssa tehtävässä yhteistyössä on todettu, että vaihtuva työpajasisältö palvelee hyvin pitkäkestoisessa yhteistyössä kouluja. Lastenkulttuurin ammattilaisten tuottama sisältö toimii inspiraationa ja lisäkoulutuksena myös opettajille, ja siksi opettajat ja varhaiskasvattajat toivovat jonkin verran myös vaihtuvuutta kulttuurikasvatusohjelmien sisällöissä. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma mahdollistaa jo nyt monissa kunnissa sen, että musiikkialan huippuammattilaisten tuottamat musiikkituokiot ja konsertit saavuttavat lapsia ja nuoria yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti eri puolilla Suomea. Näin tarjoamme koululaisille mahdollisuuden tutustua musiikin monimuotoisuuteen sekä tekijänä että kokijana. Jotkut innostuvat ja löytävät oman juttunsa, toiset eivät niinkään, mutta toivon mukaan tulevaisuudessa on aika, jolloin jokaiselle on annettu mahdollisuus.

Kirjoittaja

Petra Käppi

Ohjelmapäällikkö, muusikko

Kulttuuriosuuskunta Uulu ja Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.