Hyppää sisältöön

Vantaan kulttuuripolkuohjelma

Asukasluku: 237 231

Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma (s)

Vandas plan för kulturfostran inom förskola och grundläggande utbildning (r)

Toimijat: Vantaan kaupungin sivistystoimi (opetustoimi, kulttuuripalvelut)

Sisältö: Vantaan kulttuurikasvatussuunnitelma on syksystä 2016 alkaen osa paikallista opetussuunnitelmaa (Luku 5.5.):

Kulttuuripalveluiden taidelaitosten; Vantaan kaupunginmuseon ja taidemuseon, Taidetalo Pessin ja Toteemin, Kulttuuritalo Martinuksen sekä Vantaan kuvataidekoulun ja musiikkiopiston koululle suunnatuissa kulttuuritarjonnoissa etsitään keinoja lasten ja nuorten identiteettien, kulttuurisen osaamisen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Kulttuuripalveluiden taide-pedagogiikalla vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja osallisuutta niin paikallisesti kuin globaalisti.

Oppilaalle tarjotaan tasavertainen mahdollisuus vähintään kolmeen eri taiteenlajeja soveltavaan kulttuurilliseen kokemukseen perusopetuksen aikana seuraavasti:

  1. Esittäviin taiteisiin ja kulttuuriin perehtyminen 1–3 luokkien aikana
  2. Visuaaliseen taiteeseen ja kulttuuriin perehtyminen 4–6 luokkien aikana
  3. Mediaan ja digitaaliseen kulttuuriin perehtyminen 7–9 luokkien aikana

Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmassa määritellään tarkemmin, kuinka perusopetuksen ja kulttuuripalveluiden yhteistoimintaa organisoidaan, seurataan ja kehitetään.

Kulttuuripalveluiden toimittama Koulun kulttuurisyksy ja -kevät -esitteet sisältävät kulttuurikasvatussuunnitelman sekä tiedot suunnitelman mukaisesta kulttuuritarjonnasta kouluille ja oppilaitoksille. Esitteet jaetaan kaikille opettajille. Lisäksi suunnitelman toteutumista kouluissa seurataan Koulun kulttuurisuunnitelmalomakkeen välityksellä. Kulttuuriyhdysopettajat toimivat kulttuurin ja koulun välillä aktiivisina tiedottajina ja heille järjestetään lukuvuoden aikana kaksi koulutustilaisuutta.

Kohderyhmä: esi- ja perusopetus (1.-9.-lk.)

Vantaan esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma

Historia: Vantaan kaupunki laati ja otti käyttöön esi- ja perusopetuksen luovuus- ja kulttuurikasvatussuunnitelman opetussuunnitelman liitteeksi 2006. Suunnitelma päivitettiin 2010 luokka-asteittain ja taiteenosa-alueittain eteneväksi kulttuurikasvatussuunnitelmaksi, joka on osa opetussuunnitelmaa Vantaalla. Syksystä 2016 kulttuurikasvatussuunnitelma on osa paikallista opetussuunnitelmaa.

Kunta: Vantaa

Asukasluku: 237 231

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.