Hyppää sisältöön

Tyrnävän kulttuuripolku – Tyrnävän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma

Tyrnävän Kulttuuripolku – Tyrnävän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma

(Sivistyslautakunta hyväksynyt 21.6.2023 § nn)

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet tutustua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin ja tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Itseluominen ja osallistuminen tuottaa iloa ja hyvinvointia, kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja, vahvistaa ryhmään kuulumista sekä auttaa rakentamaan lapsen ja nuoren omaa identiteettiä. Se antaa lapselle ja nuorelle valmiudet käyttää, omaksua, muuttaa sekä luoda uutta kulttuuria.

Kulttuurikasvatussuunnitelman kautta halutaan vahvistaa lasten ja nuorten tietoa perinteistä, paikalliskulttuurista ja kotiseutuhistoriasta, synnyttää omien juurien arvostusta sekä oppia yhdistämään perinteitä elävään kulttuuriin.

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten ja alueen eri kulttuuri- ja taidetoimijoiden kanssa. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea varhaiskasvatusta sekä perusopetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja se nivoo yhteen eri oppiaineita. Eri oppiaineisiin soveltuvat erilaiset kulttuurisisällöt, ja hyviä vinkkejä löytyy esimerkiksi: https://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/suunnittelutyokalu/vinkkeja-ja-ideoita/

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa päävastuullisesti toteuttavalle opetus- ja kasvatushenkilöstölle tarjotaan lisätietoja Tyrnävän ja lähialueen kulttuurikohteista ja -toimijoista.

Suunnitelma on jaettu ikäryhmittäin. Kulttuurikasvatussuunnitelma lähtee lapsen omasta kasvuympäristöstä ja laajenee lapsen kasvaessa käsittämään taiteen ja kulttuurin sisältöjä syvällisemmin.

Ennalta suunniteltu ja talouden osalta resurssoitu, kuntastrategiaan asti ulottuva kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan elinvoimaisuudelle eduksi. Se tuottaa hyvinvointia ja osoittaa, että kulttuuria ja taidetta arvostetaan kunnassa ja näiden kulttuurialojen monipuolinen sekä kerrannainen vaikutus sekä ihmisten hyvinvointiin että työllistymiseen ymmärretään.

Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältö on rakennettu sellaiseksi, että se täydentyy ja muokkautuu resurssien, tarjonnan ja arvioinnin perusteella. Erilaisten vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain tarjonnan ja resurssien mukaan, ja kustannusten jako päätetään vuosittain.

Kunta: Tyrnävä

Asukasluku: 6593 (v. 2021)

Tutustu suunnitelmaan

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.