Hyppää sisältöön

Seinäjoen Kulttuurimatka

Asukasluku: 64 130

Kulttuurimatka

Toimijat: Seinäjoen koulujen Kulttuurimatkaa hallinnoivat Seinäjoen kaupungin kulttuuri- ja opetuspalvelut. Kulttuurimatkan sisällöt suunnitellaan opetus- ja kulttuurialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Sisältöjen tuottajina ovat pääsääntöisesti kaupungin omat kulttuurilaitokset sekä alueen taide- ja kulttuurialojen toimijat, mutta tarvittaessa palveluja voidaan hankkia myös ulkopuolelta. Keskeisiä toimijoita ovat Lastenkulttuurikeskus Louhimo, Seinäjoen Taidehalli, Seinäjoen kaupunginteatteri, Seinäjoen kaupunginkirjasto, ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo.

Sisältö: Toiminta perustuu kulttuurikasvatussuunnitelmaan, joka on Seinäjoen perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteuttava paikallinen suunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on antaa oppilaalle varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen aikana kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä.  Kulttuurikasvatussuunnitelma on toimiva käytännön työkalu, joka antaa raamin koulun ja kulttuurin väliselle yhteistyölle. Se edistää kulttuurin saatavuutta ja aikatauluttamista päiväkoti- ja kouluarkeen soveltuvaksi.

Kulttuurimatka tarjoaa kaikille Seinäjoen perusopetuksen oppilaille tasa-arvoista ja laadukasta kulttuuri- taide- ja kulttuuriperintökasvatusta.  Kulttuurimatkan sisällöt koostuvat vierailuista Seinäjoen kaupungin alueen kulttuurilaitoksiin ja -kohteisiin. Vierailuihin sisältyy taide-elämystä tukevaa opastusta sekä opetusmateriaalia luokkatyöskentelyyn. Lisäksi alueen kouluissa järjestetään työpajatoimintaa sekä vierailuesityksiä taiteen eri osa-alueilta. Kouluja kannustetaan omaehtoiseen kulttuuritoimintaan antamalla tietoa kaupungin alueen kulttuuritarjonnasta sekä opetusta tukevista materiaaleista. Kulttuurikasvatussuunnitelmaan sisältyvä toiminta on kouluille maksutonta.

Kohderyhmä: Seinäjoen perusopetuksen 0–9-vuosiluokkien oppilaat.

Seinäjoen Kulttuurimatka

Historia: Kulttuurimatkan toiminta aloitettiin Seinäjoella vuonna 2008. Kevääseen 2016 saakka toiminta perustui taidealakohtaisiin teemalukuvuosiin, joiden sisällöt suunnattiin vuosiluokille 2., 5., 7. ja 8.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.