Hyppää sisältöön

Porin perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma

Asukasluku: 83 684

Porin kulttuuripolku – Porin kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma

Toimijat: Porin kulttuuripolku on laadittu Porin lastenkulttuurikeskuksen, Porin kasvatus- ja opetustoimen ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. Porin lastenkulttuurikeskuksella on ollut aktiivinen rooli kulttuuripolun syntymisessä. Lastenkulttuurikeskus on vastannut mm. Porin kulttuuripolku -julkaisun toimituksesta ja graafisesta suunnittelusta. Kulttuuriopetussuunnitelma otetaan kouluissa käyttöön lukuvuoden 2013–2014 alusta alkaen.

Porin kulttuuripolku – Porin kaupungin perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma

Sisältö: Porin kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteena on oppilaiden ja koulujen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet lasten kulttuuristen oikeuksien toteuttamisessa. Kulttuuriopetussuunnitelmassa avataan opetuksen eheyttämisen mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen keinoin ja esitetään paikallinen yhteistyösuunnitelma kulttuurikasvatuksen ja -opetuksen tueksi.

Porin kasvatus- ja opetustoimen ja kulttuuritoimen yhteinen ajatus on se, että kulttuuri on luonteva osa opetusta. Kulttuurin kautta opetussuunnitelmia voidaan toteuttaa entistä syvemmin, vivahteikkaammin ja rikkaammin. Taide ja kulttuuri kykenevät yhdistämään aistit ja mielen eri kerrokset.

Porin kulttuuriopetussuunnitelmassa paikalliset erityisyydet eli vain tällä paikkakunnalla olevat laitokset ja kulttuuritoiminnan tarjoajat tulevat huomioiduksi. Kulttuurilaitokset ovat laajassa käytössä ja opetus entistä monipuolisempaa.

Kulttuuripolku

Toimijat: Porin sivistystoimiala, Porin lastenkulttuurikeskus ja paikalliset kulttuuritoimijat

Sisältö: Kulttuuripolku on sivusto, joka antaa opettajille käytännön valmiuksia Porin kulttuuriopetussuunnitelman toteuttamiseen. Esiopetus voi hyödyntää sivuston vierailuohjelman sisältöjä. Kulttuuripolku-sivustolta löytyy esimerkkejä jokaisen luokka-asteen kulttuurikohdevierailuista, kulttuurikohteiden yhteystiedot ja käytännön ohjeita muun muassa kulttuurikohteisiin kuljetuksista.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Intopolku

Kulttuuripolku

Kulttuurikoukku

Historia: 1990-luvulla ja 2000-luvulla toimi Porissa toimintakoulutyöryhmä, joka vastasi koulupuolella kulttuurilaitosten ja koulun välisestä yhteistyöstä. Vierailuohjelma kulttuurilaitoksiin tehtiin 2000-luvun alussa ja yhteistyösuunnitelma kirjattiin 2004. Porin lastenkulttuurikeskus ryhtyi toimittamaan kaksi kertaa vuodessa ilmestynyttä Kulttuurikoukku-kalenteria opettajille. Ensimmäinen Kulttuurikoukku ilmestyi elokuussa 2004 ja viimeinen keväällä 2016. Kulttuurikoukku ehti ilmestyä kaikkiaan yhteensä 24 kertaa. Kerran aiemmin toteutettiin Kulttuurikoukun rinnalle verkkoversio, mutta silloin palautteiden perusteella paperisella kalenterilla oli enemmän käyttäjiä. Porin uusi kulttuuriopetussuunnitelma Porin kulttuuripolku otettiin käyttöön syksyllä 2013. Keväällä 2016 aloitettiin työ Kulttuurikoukun sisältöjen siirtämisestä verkkoon ja ensimmäinen versio julkaistiin syksyllä 2016. Porin kaupungin verkkosivu-uudistuksen myötä sivusto rakennettiin kuitenkin heti uudelleen ja viimeisimmän sivuston julkaisu tapahtui syksyllä 2018 Porin kaupungin uudella päiväkodeille ja kouluille tarkoitetulla Intopolku-sivustolla Kulttuuripolku-nimisenä.

Kunta: Pori

Asukasluku: 83 684

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.