Hyppää sisältöön

Nokian Kulttuuripolku

Asukasluku: 34 476

Nokian Kulttuuripolku

Toimijat: Kulttuuripolkua toteuttavat Nokian kaupungin sivistyspalveluiden kulttuuri- ja kirjastopalvelut, varhaiskasvatus ja perusopetus, toimintaa koordinoi kaupungin kulttuuripalvelut. Kulttuuripolun sisältöjä toteutetaan yhdessä lukuisten eri toimijoiden kanssa.

Sisältö: Nokian Kulttuuripolku on suunnitelma lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksesta Nokialla osana päivähoito- ja koulupäivää. Suunnitelma pohjaa Nokian omaan kulttuuritarjontaan ja -perintöön. Lapsi saa tietoa paikkakunnan kulttuuritarjonnasta, paikoista, tapahtumista ja tarinoista. Kulttuuripolku tekee tutuksi paitsi nokialaista myös suomalaista kulttuuriperintöä sekä kulttuurista moninaisuutta. Kulttuuripolulla lapsi ja nuori pääsee osalliseksi monipuolisesti eri taiteen lajeista. Kulttuuripolku etenee varhaiskasvatuksessa teemavuosittain. Perusopetuksessa kulttuuripolku etenee luokka-asteittain ja taiteenaloittain

Nokian Kulttuuripolku on liitetty osaksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmia.

Kulttuuripolkua suunnittelevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työryhmät, joiden vetäjänä toimii kulttuurikoordinaattori.

Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja perusopetus (1.-9. luokat)

Nokian kulttuuripolku

Historia: Nokian kaupungin kulttuuripalvelut on tehnyt ”koulu- ja päiväkotityötä” noin 25 vuotta. Kaikilla yksiköillä on ollut kulttuurivastaavat koko tuon ajan ja he ovat toimineet yhdyshenkilöinä kulttuuripalveluiden suuntaan. Jotta toiminta nivoutuisi tiiviimmin osaksi sekä varhaiskasvatussuunnitelmaa että perusopetuksen opetussuunnitelmaa, aloitettiin yhteisen kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen talvella 2012. Varsinainen toiminta käynnistyi syyslukukaudella 2014 koskien koko varhaiskasvatusta sekä 2., 4., 6. ja 7.luokkia.

Kunta: Nokia

Asukasluku: 34 476

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.