Hyppää sisältöön

Lapuan kulttuuriopetussuunnitelma KulttuuriPaukku

Asukasluku: 14 221

Sisältö: KulttuuriPaukku on Lapuan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tavoitteellinen kulttuuriopetussuunnitelma, jolla pyritään takaamaan jokaiselle lapualaiselle lapselle ja nuorelle tasavertainen osallisuus ympäröivään kulttuuriin ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kulttuuriopetussuunnitelma on opetussuunnitelman liite. Sen avulla käydään läpi monipuolisesti erilaisia taiteen aloja osana lapsen ja nuoren oppimisen polkua. KulttuuriPaukun rinnalla kulttuurikasvatusta täydentävät päiväkotien, koulujen ja luokkien omat kulttuuritapahtumat ja taideprojektit, joiden lähtökohtana ovat lasten ja nuorten aktiivinen rooli toimijana ja kulttuuristen sisältöjen tuottajana.

KulttuuriPaukku perustuu oman kunnan kulttuuritarjontaan, vahvuuksiin, kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan ja kokemuksiin. Suunnitelma antaa kehykset systemaattiselle varhaiskasvatuksen, koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle. Kulttuuriopetussuunnitelmaan on kirjattu minimitoiminta. Sen lisäksi voidaan suunnitella ja toteuttaa myös muuta yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä. Yhteistyöstä osapuolten välillä sovitaan vuosittain.

Kulttuurin tai taiteenalojen painopistealueet on vuosiluokkaistettu taulukkoon. Kaikki taiteenalat käydään läpi. Toteutustapoihin ja yhteistyökumppaneihin löytyy esimerkkejä. Kulttuurin ja taiteen aloihin voidaan tutustua myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta ja niitä voidaan toteuttaa vuorokursseina tai koko koulun yhteistoimintana. Tällöin on kuitenkin pidettävä huolta, että lapsi ja nuori pääsee tutustumaan kaikkiin mainittuihin kulttuurin ja taiteen aloihin oppimisen polkunsa aikana.

Opetussuunnitelmaan sisältyvän KulttuuriPaukun toteutustavat kirjataan vuosittain päiväkodin ja koulun vuosisuunnitelmaan.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatus ja perusopetus

Lapuan kulttuuripalvelut
Vanha Paukku

Kunta: Lapua

Asukasluku: 14 221

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.