Hyppää sisältöön

Lappeenranta: Päiväkotien ja peruskoulun POLKU

Asukasluku: 72 662

Lappeenrannan kaupungin peruskoulun kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuuripolku

Toimijat: Kulttuuripolkua koordinoi Etelä-Karjalan Lastenkulttuurikeskus Metku. Vierailukokonaisuudet on suunniteltu yhdessä kulttuurilaitosten, taiteen perusopetusyksiköiden, taiteilijoiden ja opettajien kanssa.

Sisältö: Kulttuuripolku on varhaiskasvatuksen, esi- ja peruskoulun oppilaille suunnattu kulttuuri- ja taidekasvatusohjelma. Kulttuuripolku koostuu taidealakohtaisista poluista, joilla jokaisella on oma työryhmänsä. Kulttuuripolku sisältyy Lappeenrannan kaupungin kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Oppilaille järjestetään kouluaikana vierailuja ja työpajoja kaupungin kulttuurilaitoksiin, taideopetusta antaviin oppilaitoksiin ja yhdistyksiin. Lisäksi yhdeksäsluokkalaisille jaetaan K9-kortti, joka motivoi oppilaita käyttämään kaupungin kulttuuripalveluita itsenäisesti.

Kulttuuripolun työpajat on suunniteltu tukemaan koulutuntien opetusta ja sisältöjä. Työpajojen sisällöt ja teemat pohjautuvat opetussuunnitelmien aihekokonaisuuksiin. Kouluille ja opettajille jaetaan lukuvuosittain erillinen Opettajan opas, jota päivitetään vuosittain.

Kohderyhmä: perusopetus (1.–9.)

Historia: Lappeenrannan kulttuuripolku suunniteltiin vuoden 2008 aikana opetus- ja kasvatustoimen, taidelaitosten, taiteen perusopetusyksiköiden ja kaupungissa toimivien taideyhdistysten edustajien muodostamassa johtoryhmässä. Lappeenrannassa pidetään tärkeänä että peruskoululaisille tarjotaan kulttuurikasvatusta joka tarjoaa kulttuurikohteeseen tutustumisen lisäksi myös taiteen omakohtaista tekemistä. Jokaiseen vierailuun on alusta asti suunniteltu taidetyöpaja. Vierailut ja taidetyöpajat suunniteltiin yhteistyöryhmissä. Opettajien ja taiteilijoiden yhteistyö suunnittelussa varmisti toiminnan oikean ja opetussuunnitelmien mukaisen kohdentamisen ja toiminta räätälöityi kohderyhmälle sopivaksi.

Kunta: Lappeenranta

Asukasluku: 72 662

Tutustu suunnitelmaan

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.