Hyppää sisältöön

Kurikan kulttuurikasvatussuunnitelma

Asukasluku: 20 456

Kulttuurikasvatussuunnitelmatyöryhmään osallistuneet: Kulttuuritoimesta Maija-Leena Rostén, kirjastosta Kirsti Länsikallio ja Johanna Silander , koulutoimesta Susanna Keskinen, Maria Marttila, Anne-Mari Packalen, Terhi Latvala ja Minna Leppinen , vapaa-aikalautakunnan puh.joh. , varhaiskasvatuksesta Outi Koskenvalta,  Tuomo Kallio Louhimosta, Tuija Ahola Etelä-Pohjanmaan liitosta ja  Antti Huntus Taiteen edistämiskeskuksesta.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatus ja perusopetus (1.-9. luokat)

Johdanto ja historia: Kulttuuritoimen tehtävänä on luoda kuntalaisille edellytyksiä kulttuurin tuottamiseen ja kokemiseen. Käsissäsi olevan kulttuurikasvatussuunnitelman avulla näitä edellytyksiä luodaan koululaisille ja päiväkotilaisille. Kulttuurikasvatussuunnitelma on opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma siitä, kuinka lapsia ja nuoria tutustetaan paikalliseen kulttuuriin ja oman kunnan kulttuurikohteisiin. Tämän tarkoituksena on taata jokaiselle kurikkalaiselle lapselle ja nuorelle kulttuuriminimi: se vähimmäismäärä kulttuuria, jonka jokaisen lapsen tulisi saada kokea koulupolkunsa aikana.

Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa työkaluja myös opetussuunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien, ilmiöpohjaisen opetuksen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteuttamiseen.

Kurikan kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen aloitettiin vuonna 2016. Silloin piirrettiin ääriviivat ja määriteltiin, mitkä kulttuuriin osa-alueet Kurikan kulttuurikasvatukseen halutaan ottaa. Nyt, vuonna 2018, kootaan suunnitelma yksiin kansiin ideoiden ja aikataulun kera. Käyttöön se otetaan syksyllä 2018, jonka jälkeen toivomme sen saavan käyttöä vielä vuosiksi eteenpäin.

Suunnitelman lisäksi tämä on apuväline kurikkalaisille opettajille kulttuuriminimin takaamiseksi. Tarkoitus on, ettei suunnitelma ole liian sitova, vaan se antaa opetuksen suunnitteluun työkalut, joiden avulla ideoida ja toteuttaa kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kulttuurikasvatussuunnitelma on myös tärkeä linkki Kurikan koulujen ja kurikkalaisten kulttuuritoimijoiden välillä. Tämän oppaan tarkoitus on olla niin ohjenuora kuin tukipilari.

Kulttuurikasvatussuunnitelma yhtenäistää koulujen kulttuurikasvatusta Kurikassa, sillä suurimmalla osalla kouluista ja päiväkodeista on jo jonkin verran kulttuuritoimintaa. Tarkoituksena on, että kaikki oppilaat koulusta riippumatta tutustuvat oman kuntansa kulttuuriin minimimäärän verran. Kulttuuria voi tietysti ottaa opetukseen vielä enemmänkin – mitä enemmän kulttuuria, sen parempi!

Se, kuinka paljon koulut tarjoavat on paljon kiinni opettajien ja työntekijöiden omasta aktiivisuudesta. Koska koulutyö vaatii paljon pelkän opetustyön lisäksi, tarjoamme tämän oppaan apuvälineeksi kulttuurintoteuttamiseen, jotta tämän suunnitelman toteuttaminen olisi mahdollisimman helppoa opettajalle. Tämä on toteutettu myös niin, että kaikenlaiseen kulttuuriin tutustuminen onnistuisi mahdollisimman pienillä resursseilla: niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Mahdollisimman paljon pyritään siihen, että kaikki osa-alueet voisi toteuttaa koulussa ja päiväkodeissa muun työn lomassa.

Tervetuloa kulttuuriharppauksen pariin! Pienin askelin suuri harppaus!

Kurikan kulttuurikasvatussuunnitelma

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelmassa on jokaiselle luokka-asteelle oma sivu. Sivulta löytyy kyseisen luokka-asteen aihe, aikataulu kulttuuri osa-alueen toteuttamiseen ja ideoita toteuttamiseen. KOPS:n lopussa on lueteltu kurikkalaisia kulttuuritoimijoita.

Osa kulttuurin opettamisesta vaatii reissuja koulun ulkopuolella muun muassa kirjastoon ja johonkin historialliseen kohteeseen. Suurin osa kuitenkin on mahdollista toteuttaa koululla ja päiväkodeissa normaalin arjen ohessa esimerkiksi teemavälitunteina, oppitunteina, vierailuna ja työpajoina. Lisäksi kulttuurikasvatusta on helppo toteuttaa ilmiöpohjaisilla viikoilla, koulun omien juhlien yhteydessä ja laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Ideoita kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen voi katsoa myös täältä.

Jokaiseen kouluun ja päiväkotiin nimetään kulttuurivastaava, joka huolehtii kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisesta. Joka kevät käydään kulttuuritoimen ilmoittamana ajankohtana läpi, miten kulttuurikasvatussuunnitelma on toteutunut ja suunnitellaan seuraavan vuoden ohjelma esimerkiksi retkien ja koulun ulkopuolisten vierailijoiden osalta. KOPS:n mukana tulee pohja koulukohtaisen kulttuurikasvatussuunnitelman tekemiseen, minkä voi halutessaan tehdä. Lisäksi liitteenä on raportointilomake, joka pyydetään palauttamaan kulttuuritoimeen aina loppukeväästä, jotta kulttuurikasvatuksen toteutumista voidaan seurata ja sitä kautta kehittää.

Tekstin on koonnut Hannamari Kujala.

Kunta: Kurikka

Asukasluku: 20 456

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.