Hyppää sisältöön

Kulttuuripolku – Haapaveden kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma

ELÄVÄÄ KULTTUURIA PERINTEIDEN POHJALTA – Haapaveden kulttuurikasvatussuunnitelman arvot ja tavoitteet

Yhdenvertaiset, tasa-arvoiset, monipuoliset ja jatkuvat osallistumismahdollisuudet

Haapaveden kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen tueksi OPS:n sisältöjä tukemaan sekä opettajien ja kulttuuristen
sisältöjen tuottajien työvälineeksi. Tämän kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on oppilaiden
ja opetusyksiköiden yhdenvertaisuus sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet kulttuuristen teemojen toteuttamiseen. Suunnitelman perusteella toteutettavan kulttuurikasvatuksen halutaan olevan monipuolista, jatkuvaa sekä tasa-arvoista kaikille ikäluokille.

Osallisuuden vahvistaminen ja oman kulttuuri-identiteetin rakentaminen

Valmiiden sisältöjen lisäksi kulttuurikasvatuksen halutaan vahvistavan osallisuutta niin, että lapset
ja nuoret ovat kulttuurin tuottajia ja kuluttajia. Itse luominen ja osallistuminen tuottaa iloa ja hyvinvointia, kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitoja, vahvistaa ryhmään kuulumista sekä auttaa rakentamaan lapsen ja nuoren omaa identiteettiä. Se antaa lapselle ja nuorelle valmiudet käyttää,
omaksua, muuttaa sekä luoda uutta kulttuuria. Osallistuminen tekee kulttuurista elämyksellisempää ja toiminnallisempaa sekä parantaa kulttuurin saavutettavuutta. Suunnitelma lisää myös paikallisen kulttuuritarjonnan tunnettavuutta ja käyttöä, madaltaa lasten ja nuorten kynnystä aloittaa taideharrastus sekä käydä vapaa-ajalla enemmän kirjastossa, erilaisissa kulttuuritapahtumissa ja näyttelyissä.

Perinteiden ja kotiseutuhistorian yhdistäminen elävään kulttuuriin sekä monilukutaidon kehittyminen

Kulttuurikasvatussuunnitelman kautta halutaan vahvistaa lasten ja nuorten tietoa perinteistä, paikalliskulttuurista ja kotiseutuhistoriasta, synnyttää omien juurien arvostusta sekä oppia yhdistämään perinteitä elävään kulttuuriin. Oman kulttuuriympäristön lisäksi tutustutaan myös muihin kulttuureihin ja opitaan kulttuurirajojen ylittämistä omassa ympäristössä. Kulttuurikasvatussuunnitelman myötä halutaan, että kulttuurien moninaisuus nähdään rikkautena ja luovuuden lähteenä kaikessa tekemisessä. Suunnitelman tavoitteena on herättää mielenkiintoa kulttuurin eri osa-alueita kohtaan ja lisätä monilukutaitoa.

Kohderyhmä

Kulttuurikasvatussuunnitelman kohderyhmänä ovat kaikki Haapaveden lapset varhaiskasvatuksesta lukioon. Jokaiselle vuosiluokalle on laadittu suunnitelmaan oma sisältö, vaikka kouluilla on yhdysluokkia. Vuosiluokka- ja ikäkohtaisia sisältöjä luotaessa on otettu huomioon kohderyhmän ikä ja
sen mukanaan tuomat valmiudet. Yhdysluokissa voidaan valita luokkakohtaisista sisällöistä kunakin
vuonna opetusta parhaiten tukevat. Tavoitteena on, että oppilas on päässyt tutustumaan monipuolisesti kulttuurin eri muotoihin sekä oppinut tuntemaan Haapaveden rikasta kulttuuriperintöä ja on valmis jatkamaan kulttuuristen sisältöjen parissa.

Haapaveden kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2023 uuden lukuvuoden alkaessa.

Kunta: Haapavesi

Asukasluku: 6591

Tutustu suunnitelmaan

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.