Hyppää sisältöön

Kulttuurikipinä – Oriveden taide- ja kulttuurikasvatussuunnitelma

Asukasluku: 9 008

Oriveden taide- ja kulttuurikasvatussuunnitelma

Sisältö: Esi- ja alkuopetuksessa Kulttuurikipinän aihealueiden käsittelyssä painotetaan tunnetaitoja ja
lapsen suhdetta lähiympäristöön. Perusopetuksen vuosiluokilla 3–6 aihealueiden käsittelyssä
painottuvat oppilaan henkilökohtaisen suhteen rakentaminen kotiseutuun ja sen
kulttuuriperintöön. Yläkoulun vuosiluokkien aikana aihealueissa painotetaan kestävän kehityksen,
osallisuuden, taiteen ja kulttuurin kasvamista osaksi jokaisen elämää.

Oriveden Kulttuurikipinä muodostuu seuraavista
aihealueista:
· arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö,
· elokuva,
· kulttuuriperintö ja kulttuurienvälisyys,
· kuvataide, valokuvaus ja sarjakuva,
· sanataide ja kirjallisuus,
· media ja uudet kulttuurin alat,
· muotoilu ja kädentaidot,
· musiikki,
· paikalliskulttuuri sekä
· tanssi, teatteri ja sirkus

Kohderyhmä: Perusopetus 1.-6. luokat

Historia: Kulttuurikipinä rakentuu vahvasti Taideratas-toiminnan luomalle
perinteelle. Oriveden kaupungin Taideratas -hanke toteutettiin Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeena, ja se on toiminut vuodesta 2008. Taiderattaan tavoitteena on vahvistaa oppilaissa
myönteistä oppimisasennetta, tukea heidän sosiaalista kasvuaan ja tarjota heille onnistumisen
kokemuksia ja luomisen iloa sekä kannustaa oppilaita innovatiivisuuteen ja mielikuvituksen
lentoon. Taideratas toteutetaan paikallisten koulujen, opettajien, ammattitaiteilijoiden ja
kädentaitajien yhteistyönä. Taideratas toteutuu Oriveden alakouluissa vuosittain Oriveden seudun
kansalaisopiston ja perusopetuksen yhteistyönä. Taiderattaan toimivuudesta on kokemusta lähes
kymmenen vuotta ja sen laajentaminen kattamaan koko peruskoulun olisi hyvä pohja tulevalle
Taide- ja kulttuuriohjelmalle. (Linkopuu 2017.)

Kulttuurikipinä 2020

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.