Hyppää sisältöön

Kristiinankaupungin, Kaskisten ja Karijoen koulujen kulttuuriopetussuunnitelma

Kulturläroplan i Kristinestad, Kaskinen, Karijoki

Asukasluku: Kristiinankaupunki 6 404, Kaskinen 1 278 ja Karijoki 1 207

Sisältö: Kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteena on antaa oppilaalle / opiskelijalle peruskoulun ja lukion aikana asteittain etenevä kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä. Kulttuurimme kaksikielisyys ja verkostoituminen yli kielirajojen antaa merkittävän lisäarvon. Kulttuuriopetus vahvistaa oman kulttuurin tuntemusta ja kehittää myös oppilaan / opiskelijan ilmaisukykyä, luovuutta ja itsetuntoa.

Meidän opetussuunnitelmassamme kulttuuri ymmärretään laajasti. Se sisältää hyvin monenlaista yhteisössä tapahtuvaa toimintaa ja toiminnan tuotteita (rakennukset, ruoka, urheilu, viestintä ja viestintävälineet, eri taiteen alat, kieli, politiikka, perinteet, yrityselämä…)

Opetussuunnitelma jakautuu kahteen osaan:

  1. Se, mitä on sisällä eri oppiaineissa koulujen eri luokka-asteilla. Jokaisessa oppiaineessa on kulttuuria mukana. (Liite 1)
  2. Eri vuosiluokille suunnatut projektit, tapahtumat, työpajat tai muut sellaiset, jotka toteutetaan yhdessä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Työryhmä, joka koostuu koulujen kulttuurivastaavista, kulttuuritoimen vastaavasta ja varhaiskasvatuksen johtajasta laatii vuosittain (huhtikuussa) opetuksen järjestämissuunnitelman yhteistyössä muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio

Tutustu suunnitelmaan täältä

Kunta: Kristiinankaupunki, Kaskinen ja Karijoki

Asukasluku: 6 404, 1 278 ja 1 207

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.