Hyppää sisältöön

Kaustisen kulttuurikasvatussuunnitelma 2022

Kuva: Lastenkulttuurikeskus Lykyn koko perheen muskarihetki Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla 2021, musisoimassa paikalliset näppäripelimannit ohjaajineen. Kuvaaja: Lauri Oino

Tavoitteena on, että lapsista kasvaa esiintymistaitoisia ja monipuolisesti ajattelevia, toiset ihmiset huomioonottavia nuoria.

Kaustisen lasten ja nuorten kulttuurikasvatussuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet

1) Yhdenvertaisuus
Sivistyslautakunnan hyväksymä ja talousarviossa vuosittain huomioitu KOPS on jokaisen kunnan lapsen ja nuoren saavuttava suunnitelma. Tällöin perheen asuinpaikka, varallisuus tai mielenkiinnon kohteet eivät vaikuta siihen, pääseekö lapsi osaksi taide- ja kulttuurituokioita.

2) Saavutettavuus
Pienessä kunnassa KOPS takaa sen, että kulttuuri on läsnä varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten arjessa ja kulttuuriesitykset ja -toiminta sekä ammattitaiteilijoiden ja kulttuurikasvattajien vierailut eivät jää suurten paikkakuntien asukkaiden yksinoikeudeksi.

3) Kunnan elinvoimaisuus, hyvinvointi, yhteisöllisyys ja työllistävä vaikutus
Ennalta suunniteltu ja talouden osalta resurssointi, strategiaan asti ulottuva kulttuurikasvatussuunnitelma on kunnan elinvoimaisuudelle eduksi. Se tuottaa hyvinvointia ja osoittaa, että kulttuuria ja taidetta arvostetaan kunnassa ja näiden kulttuurialojen monipuolinen sekä kerrannainen vaikutus sekä ihmisten hyvinvointiin että työllistymiseen ymmärretään.
KOPS-työssä alueen omat taiteilijat ja taidelaitokset saavat vuosittain lisätyötä ja alueen lapset, nuoret ja muut asukkaat oppivat tietämään, mitä kulttuuritoimintaa ja -tarjontaa oman kunnan alueella on. Yhteisöllinen vaikutus on suuri, jos mukana ovat niin paikalliset yritykset kuin taiteilijat, koulut oppilaitokset ja päiväkodit, galleriat, mahdollisesti myös palveluyksiköt. Kulttuurikasvatus on koko kunnan yhteinen asia.

4) Sykkivä, soiva Kaustinen!
Kuntastrategian arvoja ovat mm. yhteisöllisyys ja turvallisuus sekä luovuus ja rohkeus. Kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisella tuetaan erityisesti näiden arvojen toteutumista kuntalaisen arjessa. Ne näkyvät paikallisessa, vahvana elävässä ja omaleimaisessa kulttuuriperinnössämme.

5) Lasten tunnetaitojen kehittyminen ja laaja-alainen maailmankatsomus
Kulttuurin ja taiteen kautta on mahdollista käsitellä mitä tahansa asiaa tavalla, joka jättää ihmiseen pysyviä positiivisia muistijälkiä. Oman luovuuden käyttäminen ja heittäytyminen uuteen auttaa positiivisen minäkuvan kehittymisessä ja onnistumisen kokemusten saaminen kehittää itsetuntoa. Kulttuurin ja taiteen harrastaminen vaikuttaa positiivisesti ihmisen käyttäytymiseen, kaveritaitoihin ja avartaa maailmankatsomusta.

Kunta: Kaustinen

Asukasluku: 4264

Tutustu suunnitelmaan

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.