Hyppää sisältöön

Karkkilan elämyspolku

Karkkilan kulttuurikasvatussuunnitelma Elämyspolun tarkoituksena on luoda lapsille monipuolisia kulttuurielämyksiä sekä vahvistaa kokemusta osallisuudesta ja kulttuurisesta omistajuudesta. Lisäksi se tekee tutuksi paikallista kulttuurin kenttää ja varmistaa, että ihan jokaisella on mahdollisuus osallistua. Polulla pyritään tavoittamaan kaikki karkkilalaiset lapset vuosittain. Karkkilassa uskomme, että se tukee lasten ja nuorten kykyä nähdä itsensä kulttuurisina toimijoina nyt ja tulevaisuudessa.

Suunnitelmalla on haluttu turvata lasten ja nuorten yhdenvertainen oikeus kulkea samaa elämyspolkua läpi varhaiskasvatus- ja perusopetusvuosien. Kulttuurin käsitettä lähestytään laajasti: polulla tutuksi tulevat niin eri taiteen lajit kuin liikunta, luonto, ympäröivä yhteiskunta ja historiakin.

Elämyspolun ohjelmasta osa on kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille velvoittavaa. Kaikille pakollisia sisältöjä voi halutessaan täydentää myös vapaaehtoisille sivureiteille poikkeamalla. Elämyspolku rakentuu vahvasti Karkkilan oman kulttuuritarjonnan ja -perinnön kautta, tutustuttaen lapset paikallisiin ja alueellisiin kohteisiin ja toimijoihin.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on myös varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan yksiköiden yhteinen työväline. Se kertoo, miten kulttuurikasvatusvastuuta Karkkilassa jaetaan, ja varmistaa sekä resurssit että yhteisen sitoutumisen toteutuskeen. Suunnitelma tukee paikallisia varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia nivoen eri oppiaineita ja kulttuurikokemuksia yhteen. Kaikkiin elämyspolun sisältöihin on kirjattu näkyväksi, mihin vasun tai opsin tavoitteisiin sisällöillä voi vastata. Sisällöt eivät rajoitu vain taide- ja taitoaineiden tunneilla koettavaksi.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on laadittu vuosina 2022–2023 monialaisen työryhmän yhteistyönä. Elämyspolkua koordinoi Karkkilan kaupungin kulttuuripalvelut. Lisäksi ohjelmaa tuottavat kaupungin liikunta-, nuoriso-, kirjasto- ja museopalvelut sekä työväenopisto vahvassa yhteistyössä varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetusyksiköiden kanssa. Elämyspolku myös työllistää vuosittain kulttuurin ja luovien alojen toimijoita Karkkilassa.

Elämyspolun peruskivenä on Karkkilan vuosien 2022–2025 kaupunkistrategia Rautainen kotikaupunki. Suunnitelma on hyväksytty sekä Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunnassa että kasvatus- ja opetuslautakunnassa ja sitä päivitetään vuosittain.

Elämyspolun ohjelmassa korostuu lasten oma toimijuus ja lapset myös osallistuvat suunnitelman kehittämiseen niin palautetta antamalla kuin polun sisältöjen toiminnassa. Erilaisissa työpajoissa ja vuosittain toteutettavassa Kulttuuriloikka-tapahtumassa kerätään runsaasti lasten ajatuksia, jotta kulttuurikasvatusta voidaan toteuttaa aikuisten ideoiden lisäksi lasten toiveiden mukaisesti – joskus jopa lasten omilla ehdoilla!

Kunta: Karkkila

Asukasluku: 8600

Tutustu suunnitelmaan

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.