Hyppää sisältöön

Espoon kaupungin kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS!

Asukasluku: 292 796

Espoon kaupungin kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS!

Toimijat: Espoon kaupunki/sivistystoimi: kulttuurin tulosyksikkö, suomenkielinen opetus, liikuntapalvelut ja ruotsinkieliset sivistyspalvelut

Sisältö: KULPS! vie Espoon peruskoululaiset suunnitelmallisesti oman kaupungin kulttuuri- ja liikuntakohteisiin sekä kirjastoihin, jotka toimivat oppimisympäristöinä. KULPS! koostuu kolmesta polkukokonaisuudesta; Kulttuuri-, Liikunta- ja Kirjastopolusta. Kulttuuripolku syventää ja laajentaa oppilaiden näkemystä eri taiteenaloista ja historiasta, liikuntapolku taas tutustuttaa oppilaat monipuolisesti erilaisiin liikuntalajeihin ja mahdollisuuksiin opetussuunnitelmasta nousevin perusteluin. Kirjastopolun tarjonta koostuu lähikirjastossa tapahtuvista kirjailijavierailuista, työpajoista sekä kirjaston toimintoihin, kuten tiedonhallintaan tutustumisesta. KULPS! toteuttaa opetussuunnitelman perusteiden mukaista alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa Espoossa tarjoamalla koululaisille mahdollisuuden tutustua kulttuuri- ja liikuntapalveluihin Espoossa ohjatusti koulupäivän aikana, opettajan johdolla. Vierailukäynteihin sisältyy useimmiten vaihtoehtoisesti opastus, työpaja tai opetusmateriaalia tukemaan opettajan työtä.

Espoon kulttuuritoimijoiden päivähoidolle, peruskouluun ja lukioluokille suunnattu kulttuuritarjonta esitellään lukukausittain kulttuurikoosteissa joissa kouluille suunnatun KULPS! tarjonnan tunnistaa KULPS!-logosta.

Kohderyhmä: Kulttuurikoosteet päivähoidosta lukioon, KULPS!-tarjonta merkitty erikseen, koskee perusopetusta (1.–9.) ja lisäopetusta (10.-luokat).

KULPS! Espoon kaupungin internet-sivuilla

Lasten ja nuorten ryhmien kulttuuritarjonta

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.