Hyppää sisältöön

Äänekosken Kulttuurikoski

Keskusta-alue, Suolahti, Sumiainen, Konginkangas

Asukasluku: 18 577

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikoski

Toimijat: Kulttuurikosken sisältö tuotetaan koulujen ja kulttuuri- sekä taidealan toimijoiden yhteistyönä. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Sisältö: Kulttuurikasvatussuunnitelma Kulttuurikoski on osa Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaa, joka tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä suunnitelmallista ja jäsentyntyttä. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla turvataan oppilaille tasa-arvoinen kulttuuriopetus luokasta ja koulusta riippumatta. Kulttuurikoski pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön. Kulttuurikoski tiivistää koulujen ja kulttuurin tuottajien välistä yhteistyötä.

Kulttuurikosken sisällöt vahvistavat monipuolisesti opetussuunnitelman laaja-alaisten osaamisalueiden tavoitteita ja tukevat ilmiöpohjaista oppimista. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt ovat kaikki sidoksissa johonkin tai joihinkin koulussa opetettaviin oppiaineisiin tai aihekokonaisuuksiin. Kulttuurikosken sisältöjä voidaan linkittää myös osaksi koulujen monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Kulttuurikosken tavoitteena on tarjota esi- ja perusopetukseen osallistuville lapsille tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatukseen.

 Kulttuurikosken toteuttamisesta vastaavat opetuspalvelut yhteistyössä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Ala-Keiteleen musiikkiopisto, Äänekosken taidemuseo, Koskelan Setlementti, Kuvataidekoulu, Koskelan tanssi ja KinoMikko.

Kohderyhmä: Esi- ja perusopetus (0.–9.).

Kunta: Äänekoski

Asukasluku: 18 577

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.