Hyppää sisältöön

Kulttuurista evästä elämään paltamolaisille lapsille ja nuorille

Paltamon kunta syttyi laatimaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa (kops) vuoden 2020 syksyllä. Tavoitteena oli löytää tasapuolisuutta, selkeyttä ja monipuolisuutta kulttuurikasvatukseen. Kainuussa kulttuuri- ja taidetoimintaa on mistä valita, mutta meiltä uupui kasvatuksellinen suunnitelmallisuus siitä, mitä, kenelle, miksi ja milloin sitä tarjotaan.

Mielestäni jo yksin kulttuurikasvatussuunnittelu lisää kuntalaisten, lasten ja nuorten, opettajien, luottamushenkilöiden ja kunnan johdon tietoisuutta kunnan kulttuurisesta perinnöstä, alueen kulttuuriosaamisesta ja taidekasvatuksesta, kun jo suunnittelua tehdään näkyväksi ja siihen osallistetaan vähintään asianosaisia. Kaikilla kunnilla on kulttuurista pääomaa.

Kulttuuriperintöön perehtyminen oli sisältynyt opetukseen jokusen opettajan omana kiinnostuksen kohteena, mutta se ei ole koskettanut tasapuolisesti kaikkia lapsia ja nuoria. Oppilaat olivat päässeet tutustumaan mm. paikallisiin perinnemaisemiin, kyliin ja kotiseutumuseoon.

Tähän jo olemassa olevaan ulottuvuuteen halusimme istuttaa tasavertaisesti kaikkia koskettavia kulttuuri- ja taidekokemuksia, etenkin itse tekemällä, ja vahvistamalla yhteistyötä paikallisten taiteilijoiden ja taidekasvattajien kanssa.

Suunnittelutyöstä vastasivat viestintäsuunnittelija ja perusopetuksen apulaisrehtori. Näin siksi, koska pienessä kunnassa kulttuuritoimi sisältyy viestintäsuunnittelijan työhön. Pienemmällä yksiköllä suunnittelua ei olisi voinutkaan tehdä. Opettajille painotettiin, että kops tuo heille lisää osaamista, uusia oppimisympäristöjä ja uusia näkökulmia oppilaan osaamisen havainnointiin sen sijaan, että se vaatisi liikaa tai veisi voimia. Yhteistyö ja vuorovaikutus opettajien kanssa on luonnollisesti yksi sujuvan toteutuksen avaimista.

Laitoimme kopsin itämään kulttuurikasvatussuunnitelma.fi-työkalun avulla, mutta tarvitsimme lopulta vapauden hahmotella suunnitelmaa omalla rakenteellaan. Kainuun lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kultturan ja Uulun liikkuvan lastenkulttuurikeskuksen tuella saimme dynamiikkaa ja rytmiä suunnittelutyöhön, kokemusta hyödynnettäväksi ja tuiki tärkeitä kannustushuutoja työn edetessä.

Suunnitelmaa testataan kevätlukukauden 2022 lopulla, ja sen täysimittainen kolmivuotinen toteutus alkaa lukuvuonna 2022 – 2023. Suunnitelma juurrutetaan pysyväksi osaksi kunnan toimintaa.

Suunnitelmamme kattaa kaikki 0-18 -vuotiaat paltamolaiset lapset ja nuoret. Saimme heiltä kyselyn ja juttutuokioiden kautta tietoa siitä, mihin taiteenaloihin he toivoivat pääsevänsä tutustumaan ja millä tavoin he toivoivat pääsevänsä itse tekemään ja osallistumaan taidetyöskentelyyn.

Toteuttajina toimivat kainuulaiset taiteilijat ja taidekasvattajat. Yhteistyökumppaneinamme ovat mm. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttura, esittävän taiteen sydän Vaara-kollektiivi, nykytanssin tuotantokeskus Routa Company, Kainuun museo, Kajaanin taidemuseo, Taidetestaajat-hanke, Kajaanin kaupunginteatteri ja yksittäiset paikalliset taiteilijat. Kulttuuriperintökohteina tutustutaan Paltamon kyliin, Suomen pohjoisimpaan lelumuseoon, kotiseutumuseoon, paikallisarkkitehtuuriin ja jopa ruokakulttuuriin. Me haluamme työllistää nimenomaan oman maakunnan osaajia.

Haasteeksi on osoittautunut resurssien hauraus niin suunnittelutyössä kuin suunnitelman toteuttamisessa, kun työskennellään vähissä naisin. Ajattelen, että huolellinen suunnittelu ja koordinointi ovat silti tärkeitä, kun ollaan luomassa uutta. Tiukka budjettimme on noin 10 000 euroa, josta kolmanneksen haukkaavat kuljetukset.

Suunnitelmamme on kolmivuotinen, jona aikana se vakiinnutetaan niin talousarvioon, strategiaan kuin hyvinvointisuunnitelmaan.

Taide ja kulttuuri tukevat kiistatta ihmisen kasvamista ja pitävät hyvänä elämän möykkeliköissä. Miksi olla vahvistamatta tätä maamme joka kolkassa?

Kirjoittaja

Minna Härkönen, viestintäsuunnittelija ja kulttuurivastaava
Paltamon kunta

Jaa somessa:

Lue myös

Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko kuulla lastenkulttuuriin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista, hankkeista, vinkeistä ja materiaaleista? Lastenkulttuurin uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi ja se lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.