Kontaktuppgifter

kulttuuriperintokasvatuksen-seuran-logo_retina-e1445433314597

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Föreningen för Kulturarvsfostran i Finland

Ira Vihreälehto
Specialist

ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi
+358 40 801 9069

www.kulttuuriperintokasvatus.fi

Förbundet för barnkultucenter i Finland

Saara Vesikansa
verksamhetsledare

saara.vesikansa@lastenkulttuuri.fi
p. +358 50 563 4366

www.barnkultur.fi

Denna webbtjänst har producerats år 2015 i projektet Kulturvolten, som stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

I samarbete