Workshoppar

Workshopparna Kultur i skolan, som hölls 2015–2016, stödde utarbetandet av planerna för kulturfostran i kommuner i olika delar av Finland. I workshopparna hjälpte experter till med planeringen av kulturfostran, och verktyget Kultsu användes för ändamålet.

Turnén var en del av samarbetsprojektet Kulturvolten, som genomförs av Föreningen för kulturarvsfostran i Finland och Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Projektet stöddes av samarbetspartnerna Utbildningsstyrelsen, Centret för konstfrämjande och Kommunförbundet.

Den som önskar få en workshop till sin egen kommun eller sitt eget område kan kontakta Föreningen för kulturarvsfostran i Finland och Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Kontaktuppgifter

quote

Planen för kulturfostran bidrar till uppfyllelsen av målen i läroplanen.