Frågor och svar

Varför gör inte varje skola en egen plan för kulturfostran?

Med en plan som omfattar hela kommunen nås hela åldersklassen, vilket betyder att kulturfostran blir jämlikare. Det sparar också resurser om kulturfostran planeras för hela kommunen.

Varför behövs en egen plan för kulturen?

Den grundläggande utbildningen har ett allmänbildande uppdrag, och kunskap om konst och kultur ingår i allmänbildningen.
Planen för kulturfostran är också ett svar på många av målsättningarna i läroplanen: Den bidrar till att lärmiljöerna och arbetssätten inom undervisningen blir mångsidigare.

Läs mer om varför det är en god idé att utarbeta en plan för kulturfostran.

 

Alakoulun tanssipaja (Kuva: Hanna Nyman / Vantaan kaupunki)
Bild: Hanna Nyman / Vanda stad

Hur mycket tid och pengar behövs?

Hur lång tid planeringsarbetet tar beror på resurserna, målen och utgångsläget. I vissa kommuner har det tagit några veckor, medan det i andra kommuner tagit över ett år. Om det finns begränsat med medel för verksamheten, är det bäst att i planen i så hög grad som möjligt inkludera verksamhet som kan genomföras med befintliga personresurser i skolor, bibliotek och kommunens kulturinstitutioner.

Läs mer om ämnet vem betalar och var tas pengarna.

Vilken nytta har eleverna av ett enda lösryckt kulturbesök?

Målsättningen är att planen för kulturfostran integreras med kommunens egen läroplan. Då blir kulturupplevelserna inte alls lösryckta.

Varför och hur beaktas invadrare i kulturfostran?

Medvetenhet om sätt, traditioner eller religioner i olika kulturer ökar elevernas tolerans och minskar deras fördomar. De finländska kulturfenomenen, festtraditionerna och historiska platserna hjälper invandrarna att bli integrerade och rotade i sin hemkommun. I kulturfostran är det bra att alltid sträva efter att utnyttja de perspektiv och det speciella kunnande som elever med olika bakgrund eventuellt har för att den kulturella mångfalden ska bli verklighet.

Hur beaktas specialeleverna i kulturfostran?

Gemensamt organiserad kulturverksamhet erbjuder elever som behöver stöd en möjlighet att visa sitt kunnande och sina särskilda färdigheter. Kulturfostran är också rehabiliterande verksamhet för specialeleverna och förbättrar dessutom deras välmående och ork. Kulturfostran som genomförs i samverkan skapar gemenskap och minskar fördomar.

Hittade du inget svar på din fråga? Skicka frågan till oss! Kontaktuppgifterna finns här.

quote

Den grundläggande utbildningen har även tilldelats en kulturuppgift.

 

quote

I utarbetandet av planen för kulturfostran bör åtminstone följande delta: en lärare för åk 1-6, en lärare för åk 7-9 och en person som arbetar inom kulturväsendet.