Alavieska

  Alavieska
  Ulla-Mari Kivi, kirjastotoimenjohtaja
  Eija Saarela, hallinto-ja sivistysjohtaja Päivi Korkiakoski, vs.rehtori Helena Häivälä, päiväkodin johtaja
  Alavieskan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata lapsille ja nuorille yhdenvertainen mahdollisuus kokea ja luoda taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että oppilas tutustuu oppivelvollisuutensa aikana mahdollisimman monipuolisesti kulttuurinlajeihin. Suunnitelma tukee systemaattista kulttuurikasvatustyötä. Monipuolinen kulttuuriin tutustuminen rikastuttaa yksilön kokemusmaaimaa ja avaa ovia tulevaisuuden kulttuuritoimijana tai kulttuurikuluttajana.
  - Alavieskan kirkko ja kellotapuli - Linnakallio, riihikirkko ja pahkakirkko - Alavieskan kunnankirjasto - Hannulan kotiseututalo - Kotiseutumuseo - Someronkylän museo - Verrosen luhtiaitta - Valo Verrosen galleria - Pasi Huttusen taide-ateljee - Eeli-Design ateljee - Kunnarin hopiatroopi, Saarenkylä - Utsjoen evakkojen muistokivi, Koissuon hautausmaa - Alavieskan 1. ja 2. kirkon muistomerkki, Tikkasen hautausmaa - Pirtti-Villen Jumalan tulen kantajan hautamuistomerkki. Tikkasen hautausmaa - sodassa kaatuneiden muistomerkit ja haudat, Alavieskan kirkko - Sotaanlähdön muistomerkki (1989) Alavieskan kirkkotarha - Niittumies, puuveistos Alavieskan kunnantalo - Äiti-muistomerkki, kirjaston piha. - Kalliokanava - Järviojan kaivajien muistomerkki - Sotavuosina kaatuneiden muistolaatta Alavieskan seurakuntatalo - Kulttuuritalo Akustiikka, Ylivieska - Alavieska-viikko, kotiseutuviikko heinäkuussa - kesäteatteri, Linnakallio - konsertit kirkossa, Alavieska-salissa ja Omavieskassa - kirjailijavierailut kirjasto ja yhtenäiskoulu - alueteatterivierailut - kuukausittain vaihtuva taidenäyttely, kirjasto
  - Alavieskan kotiseutuyhdistys - Hannulan kotimuseoyhdistys - Nuorten teatteriryhmä , kansalaisopisto - Kirjailijat: Raili Alahautala, Anna-Liisa Linnala - kirjoittajapiiri, kansalaisopisto - musiikkiopisto - EeliDesign - Ateljee Pasi Huttunen - alueteatterivierailut, Kajaanin kaupinginteatteri - Alavieskan seurakunta - Alavieskan kunnan nuorisotoimi
  Lukuponi Moona, Vaarin talli
  Varhaiskasvatus 0-3v, Varhaiskasvatus 4-5v, Esikoulu, 1-2 luokka, 3-4 luokka, 5-6 luokka, 7. luokka, 8. luokka, 9. luokka
  Arkkitehtuuri: Alavieskan kirkko ja Linnakallion toiminta-alue Sanataide ja kirjallisuus: kirjaston käyttäjäksi opettelu, kirajston satutunnit, lastenkirjallisuus lapsiryhmien käytössä päivittäin, sadutus Musiikki: vierailevat musiikkiesitykset ja viikottaiset laulutuokiot ja musiikkihetket lapsiryhmissä Teatteri: vierailuesitykset, tikkuteatteri, esiintymisharjoitukset, itse tehdyt teatteri-tai sirkusesitykset Kuvataide: tuotetaan itse taidetta, järjestetään taidenäyttely kirjastolla ja tutustutaan kirjaston taidenäyttelyihin. Tavoitteena on tutustuttaa lapset monipuolisesti kulttuuritarjontaan.
  Vierailu, Esitys, Työpaja
  kirjaston, koulun ja seurakunnan kanssa.
  Viisi eri päiväkotiryhmää, lisäksi perhepäivähoitoryhmät (4-5), eskareiden ip-ryhmä ja Tanhualan ryhmis. Kuljetuksia tarvitaan, mikäli lähdetään kuntakeskusta kauemmaksi.
  Arkkitehtuuri: Alavieskan kirkko ja Linnakallion toiminta-alue Sanataide ja kirjallisuus: kirjaston käyttäjäksi opettelu, kirajston satutunnit, lastenkirjallisuus lapsiryhmien käytössä päivittäin, sadutus Musiikki: vierailevat musiikkiesitykset ja viikottaiset laulutuokiot ja musiikkihetket lapsiryhmissä Teatteri: vierailuesitykset, tikkuteatteri, esiintymisharjoitukset, itse tehdyt teatteri-tai sirkusesitykset Kuvataide: tuotetaan itse taidetta, järjestetään taidenäyttely kirjastolla ja tutustutaan kirjaston taidenäyttelyihin. Tavoitteena on tutustuttaa lapset monipuolisesti kulttuuritarjontaan.
  Vierailu, Esitys, Työpaja
  kirjaston, koulun ja seurakunnan kanssa.
  Viisi eri päiväkotiryhmää, lisäksi perhepäivähoitoryhmät (4-5), eskareiden ip-ryhmä ja Tanhualan ryhmis. Kuljetuksia tarvitaan, mikäli lähdetään kuntakeskusta kauemmaksi.
  - Osuuspankin kuvataidekilpailu - Arkkitehtuuri/kulttuuriperintö: Alavieskan kirkko ja tapuli - Sanataide ja kirjallisuus: Kirjaston satutunnit, kirjailijavieraat, kirjastokäynnit - Musiikki: koululla vieailevat musiikkiesitykset ja/tai kulttuuritalon Akustiikan konsertti - Teatteri: koulululla vierailevat teatteriesitykset, kirjastossa vierailevat esitykset ja/tai kulttuuritalo Akustiikassa vierailu Tavoitteena on tutustuttaa lapset lähialueen monipuoliseen kulttuuritarjontaan.
  Vierailu, Esitys
  kirjaston, koulun ja seurakunnan kanssa.
  Osallistujien määrä: esiopetuksen kolme ryhmää. Alavieskan keskustan ulkopuolelle suuntautuvat retket ja tutustumiset vaativat linja-autokuljetuksen. Matkan hinta määräytyy matkan pituuden mukaan. Muita kustannuksia ovat lippu- ja pääsymaksukulut.
  - Arkkitehtuuri: vierailu Alavieskan kirkossa (jos ei esiopetuksessa toteutunut) - Paikalliskulttuuri/kulttuuriperintö: vierailu kotiseutumuseossa - Kuvataide: osallistuminen Osuuspankin järjestämään kuvataidekilpailuun, vierailu paikalliseen taidenäyttelyyn - Elokuva: tutustutaan lastenelokuviin - Sanataide ja kirjallisuus: kirjastokäynnit, kirjavinkkaus, kirjailijavierailut, lukudiplomi - Musiikki: osallistuminen mahdollisiin konsertteihin, koulun omat musiikkiesitykset - Teatteri: osallistuminen mahdolliseen teatteriesitykseen, omat esitykset koulun juhlissa
  Vierailu, Esitys
  kirjaston, museon ja seurakunnan kanssa.
  - Kuvataide: tutustutaan paikallisten taiteilijoiden töihin retkinä ja tutustaan kirjaston taidenäyttelyihin. Erityisteemana on sarjakuvataide, jota toteutetaan tutustumalla sarjakuviin, mutta myös valmistamalla itse sarjakuvia. Osallistutaan Osuuspankin järjestämään kuvataidekilpailuun. - Elokuva: yksi uusi ajankohtainen elokuva koulussa ilmaiseksi, lisäksi tutustutaan muuhun tarjontaan. Koululle hankitaan elokuvalisenssi, jonka ansiosta koulussa voi esittää vapaasti DVD-elokuvia. Oppilaat osallistuva myös Koulujen elokuvaviikkoon. Kolmannen luokan oppilaat kuvaavat ja editoivat pieniä esityksiä, joissa hyödynnetään tietotekniikkaa (esimerkiksi iMovie, Movie maker). Neljännen luokat oppilaat hyödyntävät myös äänimaailmaa ja muita tehosteita esityksissä. - Sanataide ja kirjallisuus: kirjastovierailut, kirjavinkkaukset, mahdolliset kirjalahjoitukset, lukudiplomi. Kirjastoseikkailu neljännellä luokalla. Ilmaisutaitoon liittyvän tapahtuman järjestäminen koulussa. Oppilaat ovat itse tekijöinä puheilmaisun, musiikillisen tai liikunnallisen ilmaisun keinoin. - Media: Nettietikettiin tutustuminen - Musiikki: kaksi konsertti/musiikkiesitystä, joista toinen lastenmusiikkia ja toinen soitinmusiikkikonsertti. - Teatteri: mahdollisuus nähdä ikäryhmälle sopiva teatteriesitys vuosittain koulussa. - Kulttuuripassi: 3.luokan oppilaat saavat kulttuuripassin. Passissa on kahdeksan eri tapahtumaa/ideaa tapahtumaksi, joista kuusi tulee toteutetuksi koulussa. Kaksi tapahtumaa jää kodin valinnoiksi. Keväällä kortin palauttaneet osallistuvat arvontaan tai järjestetään "kulttuurikutsut".
  Vierailu, Esitys
  kirjaston, musiikkiopiston, osuuspankiin ja vierailevien teatteriryhmien kanssa.
  Koulukohtainen elokuvalisenssi maksaa 3,50 euroa/oppilas/vuosi. Hintaan lisätään alv 24 %.
  - Kulttuuriperintö: vierailu kotiseutumuseoon, vierailu Linnakalliolle ja vierailu Alavieskan kirkkkoon. - Kuvataide: kirjaston taidenäyttelyt, tutustutaan paikallisten taiteilijoiden töihin, Osuuspankin kuvataidekilpailu - Elokuva: käynti elokuvissa tai elokuvan katsominen koulussa - Sanataide ja kirjallisuus: kirjastovierailut, kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut, laajempi tutustuminen suomalaisen kirjallisuuden merkkihenkilöihin - Media: Alavieska-lehti + muut paikallislehdet (esimerkiksi toimittajan vierailu, osallistuminen lehden sisällön tuottamiseen) - Musiikki: koulun juhlien musiikkiesitykset, konsertteihin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan - Teatteri: teatterissa käynti tai teatteriesityksen katsominen koulussa, koulun juhlien esitykset
  Vierailu, Esitys
  kirjaston, Alavieska-lehden toimituksen, paikallisten kulttuuritoimijoiden, osuuspankin ja vierailevien esiintyjien kanssa.
  - Osuuspankin kuvataidekilpailu - Kulttuuriperintö/arkkitehtuuri: vierailu Kalajoen Plassilla (Havula) - Sanataide ja kirjallisuus: kirjastokäynnit, tiedonhankinnan opetustunnit kirjastossa, kirjavinkkaus, kirjailijavieraat - Musiikki: mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi musiikkiopiston konsertit - Teatteri: teatteriesitys koululla
  Vierailu, Esitys
  kirjaston, musiikkiopiston ja vierailevien teatteriryhmien kanssa.
  Matkakustannukset Kalajoelle, jonne tarvitaan linja-autokuljetus.
  - Arkkitehtuuri/kulttuuriperintö/rakennettu ympäristö: oman kunnan rakennuksiin ja kohteisiin tutustuminen (kirkko, museot, muistomerkit) - Kuvataide: oman kunnan ateljeet ja muut taidenäyttelyt, lähikuntien taidemuseoihin ja näyttelyihin tutustuminen, omien taidenäyttelyjen järjestäminen kirjastoon, yhteisöllisten taidetempausten järjestäminen - Elokuva: Elokuvaviikko - Sanataide ja kirjallisuus: kirjastokäynnit, kirjavinkkaus, kirjailijavieraat - Musiikki: musiikkiopiston konsertit - Teatteri: teatteriesityksen seuraaminen koululla tai teatterissa - Taidetestaajat- projektiin osallistuminen. Vierailu kahteen kohteeseen seuraavista: Oulun taidemuseo, Oulun musiikkijuhlasäätiö, Oulun kaupunginteatteri, Helsingin kaupunginteatteri, Suomen kansallisteatteri, Suomen valokuvataiteen museo, Tanssikaari/Compañía Kaari & Roni Martin, Tapiola Sinfonietta, Teatteri Taimine, Yleisradio/Radion sinfoniaorkesteri, Espoon taidemuseo EMMA, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ja Tanssiteatteri Raatikko.
  Vierailu, Esitys
  kirjaston, musiikkiopiston ja vierailevien teatteriryhmien kanssa
  - Sanataide ja kirjallisuus: kirjastokäynnit, kirjavinkkaus, kirjailijavierailut - Musiikki: musiikkiopiston konsertit - Teatteri: teatteriesityksen seuraaminen koulussa tai teatterissa
  Vierailu, Esitys
  kirjaston, musiikkiopiston ja vierailevien teatteriryhmien kanssa.