Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi:n käyttäjärekisterille

Laatimispvm: 5.1.2016

Rekisterinpitäjä

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Hallituskatu 2 B, 00170 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hankepäällikkö Ira Vihreälehto, ira.vihrealehto(a)kulttuuriperintokasvatus.fi, 040 801 9 069, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Hallituskatu 2 B, 00170 Helsinki

Rekisterin nimi

Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi:n käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on yksilöidä Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi:n käyttäjät ja mahdollistaa oman kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen. Lisäksi tietoja käytetään tilastointitarkoituksiin. Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että hänelle voidaan lähettää sivustoa koskevia tiedotteita ja ilmoituksia. Rekisteritietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjistä tallennetaan tietoa rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröitymistä varten käyttäjän on syötettävä sivustolle sähköpostiosoite, nimi ja itse määritelty salasana. Jos käyttäjä luo sivustolla kulttuurikasvatussuunnitelman, myös sen tiedot tallentuvat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tiedot saadaan rekisteröitymisen ja kulttuurikasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Aineistoa säilytetään palveluntarjoajan toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

B. ATK:lle tallennettu aineisto

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

 

 

 

quote

Lisätietoa: henkilötietolaki (523/99) www.finlex.fi