Ristijärvi

  Ristijärvi
  Sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano ja kirjasto- ja kulttuurivastaava Maritta Karjalainen.
  Rehtori/sivistyspäällikkö ja kirjasto-ja kulttuurivastaava, varhaiskasvatusvastaava sekä opetushenkilöstö. Suunnitelma on tehty jo aikaisemmin hyväksytyn vierailukohteet pohjan perusteella. Varhaiskasvatuksen henkilökunta.
  Kainuulaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen ja lasten omaan lähi-kulttuuriympäristöön tutustuminen koetaan Ristijärvellä tärkeäksi.
  - Hiisijärvi - kirkko ja hautausmaa - kirjasto - taidenäyttelytilat - Suojeluskunta- ja lottanäyttely, 50-luvun koululuokka/Katvela - Saukkovaaran ja Laahtasen polut - Karppalan ja Savijoen vesimyllyt - Kaunislehdon talomuseo, Hyrynsalmi - Nuori Teatteri - Veisuuvestivaalit - juustoleipätapahtuma ja Ämmäin viikko
  Kajaanin kaupunginteatteri Paltamon kansalaisopisto ja musiikkiopisto Kaukametsä Kuhmon kamarimusiikki ja Kuhmo talo Teatteri Retikka ja elokuvateatterit Sotkamossa, Suomussalmella, Paljakassa ja Kajaanissa Kesäteatterit Taiteen perusopetus Kajaani Dance Juniori-senioripäivät
  Nuori Teatteri Juniori-senioripäivät Kirjasto MLL:n toteuttamat teatteri-/elokuvavierailut Koulukonsertit, joihin myös muilla kuin koululaisilla vapaa pääsy
  Varhaiskasvatus 0-3v, Varhaiskasvatus 4-5v, Esikoulu, 1. luokka, 2. luokka, 3-4 luokka, 5-6 luokka, 7. luokka, 8. luokka, 9. luokka
  Lähiympäristöön tutustuminen mm. seurakuntakeskus, kirkko ja kirjasto-taidenäyttelytila. Vuosittain ainakin yhteen taiteilijavierailuun osallistuminen.
  Vierailu, Esitys
  Ristijärven seurakunnan ja kirjaston, koulutoimen ja MLL:n kanssa.
  Päiväkoti Saukonsilmun silmut ja perhepäivähoidossa olevat pienet lapset. Ei synny kustannuksia eikä kuljetuksia tarvita. Lapsiryhmän koko vaihtelee 5 - 12.
  Teatteri, kuvataide ja kulttuuriperintö. Kohteina mm. teatterivierailut, kirjaston ja Katvelan näyttelytilat ja lähiluonto. Tavoitteena saada myönteisiä kokemuksia teatterista, kirjallisuudesta ja luonnosta. Yhteiseen tapahtumaan osallistuminen.
  Esitys, Jatkotyöskentely
  Kunnan koulutoimen ja kirjasto-kulttuuritoimen kanssa sekä usein yhteistyössä MLL:n ja 4H-yhdistyksen kanssa.
  Kuljetuksia ei normaalisti tarvita. Teatteriesityksen tai tapahtuman kulut jakaantuvat useamman toimijan kesken, n. 200 - 400 €.
  Valokuvaus, rakennettu ympäristö, paikalliskulttuuri ja sanataide. Tavoitteena on oppia näkemään sekä rakennetun että luonnonympäristön monimuotoisuus ja kauneus. Viikottaiset vierailut ja kirjavinkkaukset omassa kotikirjastossa.
  Vierailu, Työpaja, Muu
  Kirjaston kanssa yhteistyössä mm. kerhot.
  Koululla esioppilaat ja kummioppilaat yhdessä harjoittelevat mm. valokuvausta. Järjestetään oman seurakunnan kanssa yhteistyössä tutustumiset omaan kotikirkkoon ja hautausmaahan. Saukkovaaran ja Pirtin ympäristöissä tutustutaan kotiseudun luontoon ja luonnonestetiikkaan. Kirjastokäynnit ovat viikottaisia.
  Kustannukset katetaan perusopetuksen kuluista.
  Kaunislehdon talomuseolla vierailu toteutetaan alkuopetusluokkien aikana. Vierailuiltapäivään liittyy perinnekulttuuriin tutustumista ja perinneleikkejä tms. Arkkitehtuuri, paikalliskulttuuri ja kulttuuriperintö sekä muotoilu ja kädentaidot ja kirjallisuus sekä kuvataide voivat olla taidelajeina painotuskohteina. Käyntiin liittyy aina tehtäviä. Oma kirjasto - kirjaston kerhoon osallistuminen mahdollista ja viikottaiset kirjastokäynnit. Kirjastossa järjestettyihin taidenäyttelyihin osallistuminen.
  Vierailu, Työpaja
  1.-2.-luokkien opetushenkilöstön ja kirjaston kanssa.
  Toteutetaan ainakin kerran alkuopetusluokkien aikana.
  Paikalliskulttuuriin ja kulttuuriperintöön tutustuminen, valokuvaus ja musiikki, kuvataide, kirjallisuus, tanssi tai ilmaisutaito valittuina painotuksina. Koulu toteuttaa alkuopetusvuosien aikana ainakin yhden konsertin, tanssiteatteriesityksen tai näytelmän kokemismahdollisuuden. Lisäksi osallistuminen kirjaston näyttelyihin ja kirjastokäynnit ovat viikottaisia.
  Vierailu, Esitys, Jatkotyöskentely
  Kainuun alueteatterin, Raatikon, Konsertti joka kouluun tms. toimijan kanssa. Kunnan kirjasto- ja kulttuuritoimi. Vierailevia esityksiä järjestetään yhdessä varhaiskasvatuksen, MLL:n, 4H-yhdistyksen ja kunnan kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa.
  Kerran alkuopetusluokkien aikana. Osallistujia 20-30 oppilasta.
  Tavoitteena paikallishistoriaan tutustuminen ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Kolmos-nelosluokkien aikana vietetään yksi päivä museoluokassa opiskellen. Vieraillaan Kierikissä kivikauden kylässä. Tutkitaan rakennetun ympäristön muuttumista kotipaikkakunnalla mm. vanhojen valokuvien ja filmien avulla. Lisäksi säännölliset kirjastokäynnit, joiden yhteydessä mahdollisuus myös taidenäyttelyihin tutustumiseen tai osallistumiseen.
  Ennakkotehtävä, Vierailu, Esitys, Työpaja, Jatkotyöskentely
  Kunnan kulttuuri-ja kirjastotoimen kanssa. Joka toinen vuosi toteutetaan Kierikin retki.
  n. 20-30 oppilasta. Kuljetukset Kierikkiin. Sisällytetään perusopetuksen vuosibudjettiin.
  Elokuviin, valokuvaukseen, mediaan ja musiikkiin, myös rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön. Tavoitteena on, että 5.-6.-luokkien aikana käydään Kajaanin linnanraunioilla ja Kainuun museossa tutustumassa lähihistoriaamme. 5. -6. -luokkien aikana tutustutaan myös ilmaisumuotoina draamaan, tanssiin ja musiikkiin. Musiikissa tutustutaan paikalliseen kansanpelimanniin, Ressan Lassiin. Jatkuva kiinteä työskentely kirjaston ja siellä järjestettävien näyttelyiden kansssa.
  Vierailu, Esitys, Työpaja, Jatkotyöskentely, Muu
  Kerran alakoulun aikana sitoudutaan järjestämään kirjailijavierailu.
  Kajaanin kaupungin, Kajaani Dancen, Raatikon, Konsertti joka kouluun, Ristijärven Virtaalan, Kajaanin tai Oulun tai Kuopion kaupunginteatterin tms. toimijan kanssa.
  20-30. Perusopetus sitoutuu kuljetuskustannuksiin Ristijärvi-Kajaani-Ristijärvi sekä tanssiin ja musiikkiin tutustumismahdollisuuden järjestämiseen.
  Paikalliskulttuuri ja - historia. Hiisijärven tapahtumiin tutustuminen. Muotoilu ja kädentaidot. Kerran yläkoulun aikana tarjotaan mahdollisuus teatteriin, elokuviin tai konserttiin.
  Vierailu, Työpaja
  Hiisijärven kyläyhdistyksen kanssa. Kajaani Dancen, Raatikon, Konsertti joka kouluun, Ristijärven Virtaalan, Kajaanin tai Oulun tai Kuopion kaupunginteatterin tms. toimijan kanssa.
  10-20.
  Rakennettu ympäristö ja kulttuuriperintö sekä paikalliskulttuuri ja arkkitehtuuri. Tutustutaan kirkkorakennuksiin omassa maakunnassa sekä perinteisiin, jotka liittyvät uskonnollisuuteen. Kerran yläkoulun aikana tarjotaan mahdollisuus teatteriin, elokuviin tai konserttiin.
  Ennakkotehtävä, Vierailu
  Paikallisten seurakuntien kanssa. Kajaani Dancen, Raatikon, Konsertti joka kouluun, Ristijärven Virtaalan, Kajaanin tai Oulun tai Kuopion kaupunginteatterin tms. toimijan kanssa.
  8-18.
  Paltaniemen kulttuuriperintö. Sanataide, rakennettu ympäristö, kulttuuriperintö. Kulttuurienvälinen yhteistyö, toteutetaan siten, että ainakin kerran yläkoulun aikana toteutetaan Erasmus + hanke, jossa yleensä tutustutaan useamman Euroopan maan tapoihin, taiteeseen, arkkitehtuuriin ja luontoon.
  Ennakkotehtävä, Vierailu, Jatkotyöskentely
  Erasmus + hankerahoituksen kanssa. Paikallisten museoiden kanssa. Kajaani Dancen, Raatikon, Konsertti joka kouluun, Ristijärven Virtaalan, Kajaanin tai Oulun tai Kuopion kaupunginteatterin tms. toimijan kanssa.
  8-16. Kunnan perusopetus sitoutuu kustantamaan osuutensa mahdollisessa hankerahoituksessa sekä yhden tapahtumaan osallistumisen yläkoulun aikana.
  Iloisesti yhdessä