Kemi

  Kemi
  Kemin kaupungin kulttuurikasvatussuunitelman laativa työryhmä
  Anne Juvonen (pj. Syväkankaan koulu), Venla-Eeva Kakko (siht. Historiallinen museo), Sarianne Paasonen ja Ismo Perkkiö (Kaupunginteatteri), Outi Hyvönen ja Sanna Lemiläinen (Lasten Kulttuurikeskus), Noora Tuominen (Länsi-Pohjan musiikkiopisto), Ville Mankkinen (Meri-Lapin jousikvartetti ja Kaupunginorkesteri), Satu Keränen ja Ilkka Leinonen (Kaupungikirjasto), Tanja Kavasvuo (Taidemuseo), Helka Savikuja ja Janne Kuoppala (Historiallinen museo), Päivi Remes (Kivalo-opisto), Milja Kaukorinne (Syväkankaan koulu), Leila Goman (varhaiskasvatus)
  Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea ja osallistua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin. Kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita, ja nivoo yhteen eri oppiaineita. Taide ja kulttuuritoiminta ovat keskeisiä elementtejä hyvän elämän ja arjen kokemiselle, jossa korostuu aineettoman hyvinvoinnin merkitys. Omat elämykset, luovat voimavarat, osallisuus ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa mahdollistavat voimaantumisen, itsensä kehittämisen ja toimintakyvyn ylläpidon. Tavoitteena on kulttuurisen sensitiivisyyden lisääminen jo varhaislapsuudesta alkaen. Taide ja kulttuuri ovat mahdollisuuksia, joilla päästään koskettamaan ihmisiä ja yhteisöjä. Korkeatasoinen ja monipuolinen taide-elämä on edellytyksenä taiteesta ja kulttuurista nauttimiselle. Se on myös mahdollisuus taiteen monipuoliselle soveltavalle käytölle. Arjen kulttuurisuus kattaa taiteen yleisönä olemisen lisäksi omakohtaisen taide- ja kulttuuriharrastamisen yksin tai yhdessä toisten kanssa.
  Kemin historiallinen museo, Kemin taidemuseo - Aluetaidemuseo, Kemin kaupunginkirjasto, Kemin kaupunginteatteri, Kemin Lastenkulttuurikeskus, Kemin sarjakuvakeskus, Kivalo-opisto, LumiLinna ja Jalokivigalleria Joulupukin satamakonttori, Jäänmurtaja Sampo, Kemin kirkko, Yli-Jaakheikin savupirtti (Kemin historiallinen museo), Työläismuseo (Kemin historiallinen museo), Suomen Kähertäjämuseo (Kemin historiallinen museo), Julkiset taideteokset,
  Kemin kaupunginorkesteri, Meri-Lapin jousikvartetti, Länsi-Pohjan musiikkiopisto, Kemin nuorisotoimi, Kemi NT, Kemin Factory,
  1. Kemin kaupunginteatteri pyrkii valmistamaan vähintään joka toinen näytäntökausi kokoperheen satunäytelmän suurelle näyttämölle. Näitä esityksiä tarjotaan varhaiskasvatus ja esikoulu- ja koululaisryhmille edulliseen hintaan. Näytäntöjä pidetään arkipäivinä ja koulujen toiminta-aikana. Näytöksiin suurelle näyttämölle max. 234 koululaista/opiskelijaa ja Sipi-näyttämölle max. 75 koululaista/opiskelijaa. Lisätietoja teatterisihteeri Ismo Perkkiö, puh. 016-258220, ismo.perkkio@kemi.fi. 2. Teatterilla toimii nuorisolinja. Linjalle valitaan oppilaita kahden vuoden välein. Oppilaat saavat ammattinäyttelijän draamaopetusta ja he tekevät esityksistään demoja ja osallistuvat teatterin näytäntötoimintaan. Koulutus on ilmainen linjalle valitulle. Lisätietoja teatterisihteeri Ismo Perkkiö, puh. 016-258220, ismo.perkkio@kemi.fi. 3. Aleksanterin nimipäivä -tapahtuma järjestetään (11.9. tienoilla) yhteistyössä Kemin historiallisen museon, taidemuseon, kaupunginteatterin ja kaupungin kanslian kanssa. 4. Kivalo-opisto järjestää lukemattomia kursseja lapsille ja nuorille vuoden aikana. Kurssien hinnat ovat lapsille alennettuja. Kursseille voi ilmoittautua syksyllä. Sähköposti: kivalo-opisto@kemi.fi, puh. 040 748 3672
  Varhaiskasvatus 4-5v, Esikoulu, 1. luokka, 2. luokka, 3. luokka, 4. luokka, 5. luokka, 6. luokka, 7. luokka, 8. luokka, 9. luokka, Toinen aste
  1. Monikulttuurinen perintö, 'Entten Tentten - Uusi yhteinen perintö'. Vastavuoroinen kotoutuminen. 2. Kädentaidot Joulupajat Lastenkulttuurikeskuksessa marras-joulukuussa 3-5 vuotiaille. Joulun perinteisiin liityviä taidepajoja. Ryhmävaraukset: lasten.kulttuurikeskus@kemi.fi Tavoitteena tukea taidekasvatusta, muotoilu ja kädentaidot 3. Teatteri järjestää syksyllä Satupäivän kulttuurikeskuksessa. Satupäivänä näyttelijät lukevat lapsille satuja.
  Ennakkotehtävä, Vierailu, Työpaja
  1. Yhteistyössä Kemin historiallinen museo ja Kemin Lastenkulttuurikeskus 2. Kemin Lastenkulttuurikeskus 3. Kemin kaupunginteatteri
  1. Sähköinen opiskelupaketti, opasteet ohjaajalle sekä suuri määrä suomalaisia ja ulkomaisia perinneleikkejä vastavuoroiseen kotoutumiseen. Materiaali Kemin historiallisen museon sivuilla merilapinmuseot.fi 2. Ei osallistumismaksuja 3. Satupäivä on suunnattu päiväkoti-ikäisille ja alaluokkalaisille. Tapahtuma on maksuton.
  1. Monikulttuurinen perintö, 'Entten Tentten - Uusi yhteinen perintö'. Vastavuoroinen kotoutuminen. 2. Kädentaidot, leikkiperinne Satuseikkailut Lastenkulttuurikeskuksessa maalis-toukokuussa Seikkailu pitää sisällään taidetyöpajan, seikkailun tehtävineen ja vapaata leikkiä. Ryhmävaraukset: lasten.kulttuurikeskus@kemi.fi Tavoitteena tukea taidekasvatusta sekä lapsen mielikuvitusta ja vapaata leikkiä 3. Kemin perustajan Aleksanteri II:n nimipäivä: Esikoululaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua Aleksanterin nimipäivään Kemin historiallisella museolla (11.9. tienoilla) pukeutumalla pikku keisarinnoiksi tai keisareiksi Aleksanteri II ja hänen puolisonsa hoviksi. Lisätietoja: Kemin historiallisen museon intendentti puh. 0400-429265, helka.savikuja@kemi.fi ja näyttelymestari puh. 040-7213624, venla.kakko@kemi.fi.
  Ennakkotehtävä, Vierailu, Työpaja
  1. Yhteistyössä Kemin historiallinen museo ja Kemin Lastenkulttuurikeskus 2. Kemin Lastenkulttuurikeskus 3. Yhteistyössä Kemin historiallinen museo, taidemuseo, kaupunginteatteri ja kaupungin kanslia.
  1. Sähköinen opiskelupaketti, opasteet ohjaajalle sekä suuri määrä suomalaisia ja ulkomaisia perinneleikkejä vastavuoroiseen kotoutumiseen. Materiaali Kemin historiallisen museon sivuilla merilapinmuseot.fi 2. Ei osallistumismaksuja 3. Esikoululaisten vierailua toivotaan päivän aikana portautetusti. Päivää voi viettää teemapäivänä myös koululla.
  1. Kirjallisuus: Kirjastoseikkailun avulla oppilaat tutustuvat kirjastoon. He oppivat perustiedot kirjaston käyttämisestä: mitä kirjastokortilla tehdään, miten kirjastossa käyttäydytään, mistä löytyy kiinnostavaa aineistoa, miten lainataan ja palautetaan. Oppilaat saavat myönteisen kirjastokokemuksen. 2. Musiikki: osallistuminen soitinesittelykonserttiin
  Vierailu, Esitys
  1. Kemin kaupunginkirjasto 2. Länsi-Pohjan musiikkiopisto
  1. Kaikki 1-luokat; varaukset nuoret.kirjasto@kemi.fi 2. Esitys on ilmainen, kuljetuksia mahdollisesti tarvitaan
  1. Monikulttuurinen perintö: 'Entten Tentten - Uusi yhteinen perintö'. Vastavuoroinen kotoutuminen. Lisätietoja: Kemin historiallisen museon intendentti puh. 0400-429265, helka.savikuja@kemi.fi ja näyttelymestari puh. 040-7213624, venla.kakko@kemi.fi. 2. Kuvataide ja kulttuuri: Opastetulla taidemuseovierailulla tutustuttaan kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin. Opastus räätälöidään ikäryhmien ja opettajien toiveiden mukaan. Ennakkotehtävät suunnitellaan kunkin näyttelyn ja opettajan toiveiden mukaan.
  Ennakkotehtävä
  1. Kemin historiallinen museo ja Kemin Lastenkulttuurikeskus. 2. Kemin taidemuseo
  1. Sähköinen opiskelupaketti, opasteet ohjaajalle sekä suuri määrä suomalaisia ja ulkomaisia perinneleikkejä vastavuoroiseen kotoutumiseen. Materiaali Kemin historiallisen museon sivuilla merilapinmuseot.fi 2. Taidemuseon ryhmäkoon toiveena opastuksissa n. 30 oppilasta.
  1. Kotiseudun tuntemus: Opastettu tutustuminen Kemin historiallisen museon perusnäyttelyyn tai Kemin työläismuseoon tai Suomen kähertäjämuseoon (säävarauksella alkusyksystä tai keväällä). 2. Teatteritoiminta: Kemin kaupunginteatterissa tutustutaan teatterin kulissien takaiseen elämään sekä kemiläisen teatterin historiaan.
  Ennakkotehtävä, Vierailu, Esitys, Työpaja
  1. Museo-opastuksen ryhmäkoon toiveena max. 25 oppilasta. 2. Teatteriopastuksen ryhmäkoon toiveena max. 25 oppilasta.
  1. Museo-opastuksen ryhmäkoon toiveena max. 25 oppilasta. 2. Teatteriopastuksen ryhmäkoon toiveena max. 25 oppilasta.
  1. Kirjallisuus ja audiovisuaalinen kulttuuri: Kirjastoseikkailu tutustuttaa oppilaat eri aineistolajeihin kirjastossa. He oppivat verkkokirjaston käytön perusteet ja tutustuvat kirjaston tiloihin sekä henkilökuntaan.
  Vierailu
  1. Kemin kaupunginkirjasto
  1. Kaikki 4-luokat; varaukset nuoret.kirjasto@kemi.fi
  1. Esihistoria ja arkeologia Arkeologiapäivät syyskuussa, paikka historiallinen museo/kulttuurikeskus Vierailu pitää sisällään luennot, tutustumisen museoon sakä kokeellisen arkeologian työpajoja. Ryhmävaraukset lasten.kulttuurikeskus@kemi.fi Tavoitteena tukea koulujen historianopetusta ja vahvistaa lasten kiinnostusta kulttuuriperintöön
  Vierailu, Työpaja, Muu
  Luennot
  1. Kemin historiallinen museo, Kemin taidemuseo ja Kemin Lastenkulttuurikeskus.
  1. Tarjotaan Kemin koulujen kaikille 5. luokille. (Ennakkoilmoittautuminen)
  1. Kuvataide: Kaikki Kemin kuudennet luokat osallistuvat toukokuussa yhteisnäyttelyyn, jolle taidemuseo tarjoaa näyttelytilan. Näyttelyn teeman voi sopia vuosittain syksyllä kuudensien luokkien kuvataidetta opettavien opettajien kesken tai sitoa johonkin ajankohtaiseen vuoden teemaan.
  Ennakkotehtävä, Vierailu, Muu
  Taidenäyttely
  1. Kemin taidemuseo
  1. Kaikki kuudennen luokan oppilaat
  1. Kirjallisuus ja audiovisuaalinen kulttuuri: Kirjastoseikkailu tutustuttaa oppilaat eri aineistolajeihin koko kirjastossa. Harjoitellaan myös verkkokirjaston käyttöä sekä tiedonhakua Internetistä. 2. Musiikki: vieraillaan musiikkiopiston pop/jazz-linjan konsertissa
  Vierailu, Esitys
  1. Kemin kaupunginkirjasto 2. Länsi-Pohjan musiikkiopisto
  1. Kaikki 7-luokat; varaukset nuoret.kirjasto@kemi.fi 2. Osallistutaan vähintään kerran ajalla 7. luokka - 9. luokka, konsertti on ilta-aikaan
  1. Geologia ja maantiede: Jalokivigalleria vierailu, kivilajien tuntemus. Ryhmävaraukset sales@visitkemi.fi 2. Paikallishistoria ja kulttuurihistoria: Ilmaiset opastukset Kemin historialliselle museolle, jotka räätälöidään ikäryhmien mukaan. Ennakkotehtävät ja vastaukset löytyvät alakouluille, yläkouluille ja lukioille museon verkkosivuilta: http://merilapinmuseot.fi/museot/kemin-historiallinen-museo/tehtavia-koululaisille-ja-opiskelijoille Lisätietoja: Kemin historiallisen museon intendentti puh. 0400-429265, helka.savikuja@kemi.fi ja näyttelymestari puh. 040-7213624, venla.kakko@kemi.fi. 3. Teatteritoiminta: Kummiryhmätoimintana tutustumista teatteriin, teatterin tekemiseen, harjoituksiin sekä kenraaliesityksen seuraamiseen. Lisätietoja teatterisihteeri Ismo Perkkiö, puh. 016-258220, ismo.perkkio@kemi.fi.
  Ennakkotehtävä, Vierailu, Esitys
  1. Kemin Jalokivigalleria 2. Kemin historiallinen museo 3. Kemin kaupunginteatteri
  1. Kaikille 8. luokille. Vierailu opettajan johdolla maksuton, halutessaan voi varata maksullisen opastuksen. 2. Museo-opastuksen ryhmäkoon toiveena max. 25 oppilasta. Museossa max. 120 henk. 3. Teatterin kummitoimintaa tarjotaan kahdeksasluokkalaisille.
  1. Jokainen peruskoulunsa päättävä lapsi on vähintään kerran käynyt Meri-Lapin jousikvartetin konsertissa. 2. Ilmaiset opastetut taidemuseovierailut tutustuttavat kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin. Opastukset räätälöidään ikäryhmien ja opettajien toiveiden mukaan. Ennakkotehtävät suunnitellaan kunkin näyttelyn ja opettajan toiveiden mukaan.
  Ennakkotehtävä, Vierailu, Esitys
  1. Länsi-Pohjan Jousikvartetti 2. Kemin taidemuseo
  1. Osallistutaan vähintään kerran ajalla 7. luokka - 9. luokka, konsertti on ilta-aikaan 2. Taidemuseon ryhmäkoon toiveena n. 30 oppilasta.
  1. Musiikki: vieraillaan musiikkiopiston pop/jazz-linjan konsertissa 2. Paikallishistoria ja kulttuurihistoria: Ilmaiset opastukset Kemin historialliselle museolle, jotka räätälöidään ikäryhmien mukaan. Ennakkotehtävät ja vastaukset löytyvät alakouluille, yläkouluille ja lukioille museon verkkosivuilta: http://merilapinmuseot.fi/museot/kemin-historiallinen-museo/tehtavia-koululaisille-ja-opiskelijoille Lisätietoja: Kemin historiallisen museon intendentti puh. 0400-429265, helka.savikuja@kemi.fi ja näyttelymestari puh. 040-7213624, venla.kakko@kemi.fi. 3. Paikallishistoria - Verkkonäyttely: Maaherra Uuno Hannula, osoitteessa: http://merilapinmuseot.fi/uunohannula/ 4. Ilmaiset opastetut taidemuseovierailut tutustuttavat kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin. Opastukset räätälöidään ikäryhmien ja opettajien toiveiden mukaan. Ennakkotehtävät suunnitellaan kunkin näyttelyn ja opettajan toiveiden mukaan. 5. Kemin kaupunginteatteri järjestää tulevista ensi-illoistaan avoimia harjoituksia, joita opiskelijat voivat tulla seuraamaan. Harjoituksia järjestetään arkipäivisin. Teatteri järjestää tutustumiskierroksia teatteriin ja edullisia näytöksiä.
  Ennakkotehtävä, Vierailu, Esitys, Muu
  Verkkonäyttely
  1. Länsi-Pohjan musiikkiopisto 2. Kemin historiallinen museo 3. Kemin historiallinen museo 4. Kemin taidemuseo 5. Kemin kaupunginteatteri
  1. Toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelijat, konsertti on ilta-aikaan 2. Museo-opastuksen ryhmäkoon toiveena max. 25 opiskelijaa. Museossa max. 120 henk. 3. Voidaan käyttää opetuksessa vapaasti omassa työpisteessä. 4. Taidemuseon ryhmäkoon toiveena n. 30 opiskelijaa. 5. Opastuksissa ryhmäkoko max. 25 opiskelijaa. Avoimetharjoitukset ja näytökset max. 234 opiskelijaa suurelle näyttämölle ja Sipi-näyttämölle max. 75 opiskelijaa.